logowanie


matematyka » arytmetyka » liczby pierwsze » liczba pierwsza » algorytm

Algorytm sprawdzający pierwszość liczby

Przedstawiony niżej przykład napisany jest w języku C++ i testowany w środowisku DevC++. Aby kod ten zamienić na program, należy go skompilować w wyżej wymienionym środowisku.


#include <iostream>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

int TestPierwsza(long long p)
{
  long long r = sqrt(p);
  long long i = 2;

  while (i<=r) if(!(p%i++)) return 0;
  return 1;
}
//----------------- www.math.edu.pl ------------------

int main(void)
{
  long long p;

  cout << "Test pierwszości liczby naturalnej." << endl;
  cout << "Podaj liczbę: ";
  cin >> p;
  cout << endl;

  if (TestPierwsza(p))
    cout << p << " to liczba pierwsza" << endl;
  else
    cout << p << " to liczba złożona" << endl;


return 0;
}
//----------------- www.math.edu.pl ------------------
© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt