logowanie


matematyka » analiza » rachunek różniczkowy » asymptoty krzywej

Asymptoty krzywej

Załóżmy, że funkcja f jest określona w pewnym przedziale (a, b) z wyłączeniem punktu x0 tego przedziału.

Prostą o równaniu x = x0 nazywamy:
asymptotą pionową lewostronną krzywej y = f(x)
     wtedy, gdy lim xx0- f(x) = - lub lim xx0- f(x) = + ,
asymptotą pionową prawostronną krzywej y = f(x)
     wtedy, gdy lim xx0+ f(x) = - lub lim xx0+ f(x) = +

asymptota lewostronna asymptota prawostronna

Prostą o równaniu x = x0 nazywamy asymptotą pionową obustronną krzywej o równaniu y = f(x) wtedy, gdy jest ona jednocześnie asymptotą pionową lewostronną i prawostronną danej krzywej.

                asymptota obustronna

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt