logowanie


matematyka » algebra

Algebra

Algebra to jeden z najstarszych działów matematyki, który powstał w starożytności, i którego zakres zmieniał się w ciągu wieków. Początkowo algebra zajmowała się rozwiązywaniem równań. Odkąd symbole literowe pojawiły się w arytmetyce, algebra przekształciła się w naukę o działaniach na literach i tak właśnie rozumie się obecnie algebrę.

Słowo algebra pochodzi z tytułu dzieła uczonego arabskiego Alchwarizmiego (IX w.) i dotyczy przenoszenia wyrazów o współczynnikach ujemnych z jednej strony równania na drugą oraz skracania równań stronami.

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt