logowanie


matematyka » algebra » rachunek zdań » dowody apagogiczne

Dowody apagogiczne

Dowody apagogiczne są to dowody przez sprowadzanie do niedorzeczności. Metoda dowodów apagogicznych polega na tym, że zaprzeczamy twierdzeniu, które mamy udowodnić. Jeżeli z założenia, że twierdzenie jest fałszywe, wnioskujemy sprzeczność, to tym samym uznajemy, że twierdzenie jest prawdziwe. Przy tym rozumowaniu stosujemy następującą regułę dowodzenia: ⇒ p

Jeśli twierdzenie ma postać implikacji pq, aby je udowodnić przez sprowadzenie do niedorzeczności, należy skorzystać z reguły: ⇒ (pq).
Zakładamy wówczas, że prawdziwe jest (p ∧ ~q) i staramy się wywnioskować sprzeczność. Wtedy uznajemy prawdziwość implikacji.

Do dowodów apagogicznych zalicza się również dowody oparte na zastosowaniu prawa kontrapozycji: (pq) ⇔ (~q ⇒ ~p). Zamiast dowodzić twierdzenie proste pq, dowodzimy twierdzenie przeciwstawne ~q ⇒ ~p, które jest równoważne prostemu.

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt