logowanie


matematyka » geometria » stereometria » figura przestrzenna

Figura przestrzenna, bryła

Figurę geometryczną nazywamy przestrzenną, jeżeli nie zawiera się w żadnej płaszczyźnie.

Punkt B nazywamy punktem wewnętrznym figury f, gdy istnieje kula o środku w punkcie B zawierająca się w figurze f. Zbiór wszystkich punktów wewnętrznych figury nazywamy wnętrzem figury.

Punkt B nazywamy punktem brzegowym figury f, gdy do dowolnej kuli o środku w punkcie B należy chociaż jeden punkt figury f i chociaż jeden punkt nie należący do figury f. Zbiór wszystkich punktów brzegowych figury nazywamy brzegiem figury.

Figura f jest ograniczona, gdy istnieje kula zawierająca figurę f.

Figura f jest nieograniczona, jeżeli nie zawiera się w żadnej kuli.

Figurę nazywamy domkniętą, jeżeli należy do niej każdy jej punkt brzegowy.

Figurę nazywamy otwartą, jeżeli nie należy do niej żaden jej punkt brzegowy.

Obszarem nazywamy figurę przestrzenną, która jest otwarta i której każde dwa punkty można połączyć łamaną zawartą w tej figurze.

Sumę ograniczonego obszaru i jego brzegu nazywamy bryłą.
Bryłą wypukłą nazywamy każdą figurę wypukłą ograniczoną, domkniętą, mającą co najmniej jeden punkt wewnętrzny. Brzeg bryły nazywamy powierzchnią całkowitą bryły (powierzchnią bryły).

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt