logowanie

matematyka » forum » regulamin

Regulamin forum


strona główna  |  ostatnie wiadomości  |  latex§ 1 Uczestnictwo we Forum jest bezpłatne i wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 2 Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo do zakładania nowych tematów i do udzielania odpowiedzi. Goście mają prawo tylko do czytania wiadomości na Forum.

§ 3 Rozpoczynając nowy temat zwróć uwagę na to, aby znalazł się on w odpowiednim dziale. Nie zakładaj kilku takich samych tematów w różnych miejscach. Nie zakładaj tematów niezwiązanych z tematyką Forum.

§ 4 Podczas zakładania nowego tematu nadaj mu tytuł odzwierciedlający jego treść.

§ 5 Staraj się pisać poprawną polszczyzną, bez błędów językowych. Przestrzegaj zasad pisowni i ortografii. Nie pisz wielkimi literami.

§ 6 Na forum jest możliwość zapisywania wzorów matematycznych za pomocą języka LaTeX. Składnię LaTeX należy umieszczać w znacznikach [tex][/tex].

§ 7 Na forum jest możliwość wstawiania grafiki za pomocą [img]adres url pliku graficznego[/img]. Można skorzystać z zewnętrznego serwera lub za pomocą tej zakładki można przesłać plik graficzny na serwer.

§ 8 W jednym temacie na forum zadaniowym można umieszczać nie więcej niż 5 zadań do rozwiązania.
Zabronione jest umieszczanie zadań z trwających konkursów.
Zabronione jest umieszczanie zadań w formie odnośnika do innej strony internetowej lub w formie zeskanowanego obrazu.
Na forum zadaniowym zabronione jest wstawianie pełnych rozwiązań za pomocą zeskanowanego obrazu.

§ 9 Za pomoc w rozwiązywaniu zadań na forum zadaniowym przydzielane są punkty (PKT), które można wymieniać na nagrody. Punkty przydzielane są na koniec każdego miesiąca. Pula punktów (PKT) rozdzielana jest między użytkowników proporcjonalnie w zależności od liczby zgromadzonych punktów PZ w danym miesiącu.
Za rozwiązanie zadania z poziomu SP i Gimnazjum użytkownik otrzymuje 1 PZ
za rozwiązanie zadania z poziomu Liceum użytkownik otrzymuje 2 PZ
za rozwiązanie zadania z poziomu Studia i Różne użytkownik otrzymuje 3 PZ
Punkty PZ są sumowane i zapisywane. Punkty PZ widoczne są w zakładce Twoje wiadomości.

§ 10 Pula punktów zależna jest od liczby punktów PZ i liczona jest według wzoru
PULA = min([10 * sqrt(suma punktów PZ)], 250)
gdzie "sqrt" oznacza pierwiastek kwadratowy, "[]" oznacza część całkowitą liczby, "min" - oznacza mniejszą spośród dwóch liczb.

§ 11 Każdy użytkownik Forum publikuje swoje wypowiedzi wyłącznie na własną odpowiedzialność. Serwis math.edu.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.

§ 12 Zabrania się zamieszczania na Forum treści łamiących powszechnie przyjęte normy, w szczególności nie używaj słów wulgarnych i nie obrażaj innych Użytkowników Forum.

§ 13 Zabronione jest wykorzystywanie Forum do celów komercyjnych i reklamowych.

§ 14 Tematy lub wiadomości nieregulaminowe będą usuwane. Autor takiego tematu lub wiadomości może zostać ukarany blokadą pisania na Forum lub zawieszeniem konta.

§ 15 Administrator lub moderator forum ma prawo do edycji wiadomości lub usunięcia tematu (wiadomości) bez ostrzeżenia i podania przyczyny.

§ 16 Wszelkie wątpliwości i sprawy sporne związane z funkcjonowaniem Forum oraz z interpretacją regulaminu rozstrzyga administrator.

§ 17 Serwis math.edu.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie. O każdej zmianie regulaminu serwis powiadomi użytkowników na forum informacje.

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt   drukuj