logowanie


matematyka » ciekawostki » a to ciekawe » kwadrat magiczny Lo Shu

Kwadrat magiczny Lo Shu

Magiczny Kwadrat to zbiór mniejszych, ponumerowanych, kwadratów, których zsumowane liczby w liniach poziomych, pionowych i po obu przekątnych zawsze dają identyczny wynik.

Tak zwany "Idealny Kwadrat" stworzył ok. 2800 roku p.n.e. chiński filozof i budowniczy Lo Shu, tworząc tym samym podwaliny sztuki Feng Shui.

492
357
816

Parzyste liczby żeńskie, odpowiedniki yin, umieszczone są w rogach kwadratu, zaś liczby nieparzyste - yang, na czterech kierunkach geograficznych z liczbą 5 (wu) w środku. Centralna liczba 5 jest liczbą najsilniejszą, symbolizującą człowieka. W języku chińskim określa się ją słowem "wu" oznaczającym "środek dnia", a także "Ja". 5 jest także symbolem pięciu żywiołów: drewna, ognia, ziemi, metalu i wody.
Liczbę tę przypisywano człowiekowi nie tylko w kręgach kulturowych Azji. Ze względu na skojarzenie jej z pięcioma zmysłami, 5 jest symbolem człowieka niemal wszystkich cywilizacjach. Na osi północ - południe wpisane są umieszczona jest liczba 9 i 1. Są to najbardziej sprzyjające liczby symbolizujące "całość" (9) i początek wszystkiego" (1).
Kwadrat Lo Shu jest schematem przedstawiającym cztery pory roku. Przesuwając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, liczby wskazują stosunek yang do yin, zachodzący w cyklu rocznym: zimą yang (1) jest najsłabsze, natomiast yin (8) - najmocniejsze; latem odwrotnie yin (9) najsilniejsze, zaś yin (2) najsłabsze. Późniejszy wynalazek - kompas - także wykorzystuje tę symbolikę, określając - wraz z kierunkami geograficznymi - układ Niebios i żywiołów.

Wyczuwając siłę tkwiącą w Magicznym Kwadracie Lo Shu i podziwiając jego harmonię, architekci doradzali stosować się do jego zasad podczas projektowania domów, pałaców i miast. Najwspanialszą budowlą - gdzie ściśle zastosowano zasadę Kwadratu - jest Cesarski Pałac w Pekinie.

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt