logowanie


matematyka » geometria » geometria analityczna » prosta » odległość punktu od prostej

Odległość punktu od prostej

Odległość punktu P od prostej l jest to długość odcinka, łączącego punkt P z punktem prostej l, prostopadłego do danej prostej.

Niech będzie dana prosta l w postaci ogólnej l: Ax + By + C = 0, oraz punkt P(x0, y0) nie leżący na tej prostej.

Odległość punktu P(x0, y0) od prostej l: Ax + By + C = 0   wyraża się wzorem

d = |Ax0+B y0 +C| A2+B2

Jeżeli punkt P(x0, y0) leży na prostej l, to odległość daje wartość zero.

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt