logowanie


matematyka » geometria » planimetria » pojęcia pierwotne

Pojęcia pierwotne

Punkt, prosta, płaszczyzna i przestrzeń są to elementarne, czyli podstawowe figury geometryczne, których nie definiuje się. Każdy z nas wyobraża sobie jakoś te obiekty i trudno je jednoznacznie określić, używając pojęć już zdefiniowanych. W świecie rzeczywistym nie znajdziemy idealnego punktu, prostej ani płaszczyzny. Bez trudu wskażemy jednak ich modele.

Punkt to figura, która żadnego wymiaru nie posiada. Punkty oznaczamy wielkimi literami A, B, C, ...

Wśród linii wyróżniamy proste, łamane i krzywe. Linia prosta to pojęcie dla każdego zrozumiałe. Linia, która nie jest prostą, ale składa się z prostych części, nazywa się łamaną, każda zaś linia, która nie jest prostą i nie składa się z części prostych, nazywa się krzywą.

O prostej możemy powiedzieć, że składa się z nieskończenie wielu punktów. Prostą oznaczamy małymi literami k, l, m, ...

prosta

Jeśli na prostej obierzemy dowolny punkt A, to punkt ten dzieli tą prostą na dwie części. Każda z tych części zawierać będzie nieskończoną ilość punktów i każda z nich nazywa się półprostą. Punkt A nazywamy początkiem półprostej.

półprosta
© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt