logowanie


matematyka » algebra » relacje » relacja równoważności

Relacja równoważności

Relację ρ ⊂ A × A, nazywamy relacją równoważności, jeśli ρ jest relacją zwrotną, symetryczną i przechodnią. Relację równoważności oznaczamy symbolem ≈.

Relację ρ ⊂ A × A, nazywamy relacją równoważności, jeśli:
- aρa dla każdego a A,
- aρbbρa   dla każdego a, bA,
- (aρbbρc) ⇒ aρc  dla każdego a, b, cA

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt