logowanie


matematyka » geometria » geometria analityczna » prosta na płaszczyźnie » równanie odcinkowe prostej

Równanie odcinkowe prostej

Weźmy pod uwagę prostą przechodzącą przez punkty A(a, 0) i B(0, b).

równanie odcinkowe prostej

Stosując wzór na równanie prostej przez dwa punkty możemy napisać równanie rozważanej prostej w postaci:
yb = x-a -a
tzn. w postaci
yb = - xa + 1
i ostatecznie w postaci
xa + yb = 1 .

Tę postać nazywamy równaniem odcinkowym prostej. Współczynnik a oznacza tutaj odciętą punktu przecięcia prostej z osią OX, a współczynnik b rzędną punktu przecięcia prostej z osią OY.

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt