logowanie


matematyka » arytmetyka » systemy liczbwe » system pozycyjny » system czwórkowy

System czwórkowy

Podstawą układu czwórkowego jest liczba $4$, a wszystkie liczby można zapisywać czteroma cyframi: $0, 1, 2, 3$. Jednostka każdego następnego rzędu jest cztery razy większa od jednostki rzędu poprzedniego. Kolejne pozycje w liczbie układu czwórkowego oznaczają:
$4^0$ - liczba jednostek
$4^1$ - liczba czwórek
$4^2$ - liczba szesnastek
$4^3$ - liczba sześćdziesiątek czwórek
itd.
Liczby zapisujemy jako ciągi cyfr, z których każda jest mnożną potęgi liczby $4$.

$a_{i-1}a_{i-2} \ldots a_{2}a_{1}a_{0} = a_{i-1} \cdot 4^{i-1} + a_{i-2} \cdot 4^{i-2} + \ldots + a_{2} \cdot 4^{2} + a_{1} \cdot 4^{1} + a_{0} \cdot 4^{0}$.


Konwersja liczby czwórkowej na zapis w systemie o innej podstawie.

Liczba:    Podstawa:   


© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt