logowanie


matematyka » arytmetyka » systemy liczbwe » system pozycyjny » system dwunastkowy

System dwunastkowy

Podstawą systemu dwunastkowego jest liczba $12$, a wszystkie liczby można zapisać za pomocą dwunastu cyfr: $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B$. Jednostka każdego następnego rzędu jest dwanaście razy większa od jednostki rzędu poprzedniego. Liczby zapisujemy jako ciągi cyfr, z których każda jest mnożną potęgi liczby $12$.

$a_{i-1}a_{i-2} \ldots a_{2}a_{1}a_{0} = a_{i-1} \cdot 12^{i-1} + a_{i-2} \cdot 12^{i-2} + \ldots + a_{2} \cdot 12^{2} + a_{1} \cdot 12^{1} + a_{0} \cdot 12^{0}$.


Konwersja liczby systemu dwunastkowego na zapis w systemie o innej podstawie.

Liczba:    Podstawa:   


© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt