logowanie


matematyka » arytmetyka » systemy liczbwe » system pozycyjny » system dziesiętny

System dziesiętny

Podstawą systemu dziesiętnego jest liczba $10$, a wszystkie liczby można zapisać za pomocą dziesięciu cyfr: $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$. Jednostka każdego następnego rzędu jest dziesięć razy większa od jednostki rzędu poprzedniego. Liczby zapisujemy jako ciągi cyfr, z których każda jest mnożną potęgi liczby $10$.

$a_{i-1}a_{i-2} \ldots a_{2}a_{1}a_{0} = a_{i-1} \cdot 10^{i-1} + a_{i-2} \cdot 10^{i-2} + \ldots + a_{2} \cdot 10^{2} + a_{1} \cdot 10^{1} + a_{0} \cdot 10^{0}$.


Konwersja liczby systemu dziesiętnego na zapis w systemie o innej podstawie.

Liczba:    Podstawa:   


© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt