logowanie


matematyka » arytmetyka » systemy liczbwe » system pozycyjny » system dziewiątkowy

System dziewiątkowy

Podstawą systemu dziewiątkowego jest liczba 9,a wszystkie liczby można zapisać za pomocą dziewięciu cyfr: $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$. Jednostka każdego następnego rzędu jest dziewięć razy większa od jednostki rzędu poprzedniego. Liczby zapisujemy jako ciągi cyfr, z których każda jest mnożną potęgi liczby $9$.

$a_{i-1}a_{i-2} \ldots a_{2}a_{1}a_{0} = a_{i-1} \cdot 9^{i-1} + a_{i-2} \cdot 9^{i-2} + \ldots + a_{2} \cdot 9^{2} + a_{1} \cdot 9^{1} + a_{0} \cdot 9^{0}$.


Konwersja liczby systemu dziewiątkowego na zapis w systemie o innej podstawie.

Liczba:    Podstawa:   


© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt