logowanie


matematyka » arytmetyka » systemy liczbwe » system egipski

System egipski

Egipski system zapisywania liczb opierał się na liczbie 10 jako na podstawie, lecz nie był to system pozycyjny. Do oznaczania kolejnych potęg liczby 10 istniały specjalne znaki - hieroglify. Znak dla jedynki przedstawiał prawdopodobnie tyczkę do mierzenia, zapisywano go jako pionową kreskę. Kreskami takimi oznaczano liczby od 1 do 9. Znak dla 10 przypominał podkowę. Znak dla wartości 100 przedstawiał zwinięty liść palmy, a znak dla wartości 1000 przedstawiał kwiat lotosu, symbol Nilu. Znakiem 10 000 jest wskazujący palec, a 100 000 - żaba. Liczba stu tysięcy w ich pojęciu była czymś tak wielkim, jak liczebność żab w błotach Nilu po jego wylewach.
Znak dla 1 000 000 przedstawia postać z podniesionymi rękoma. Jest to najprawdopodobniej obraz boga podtrzymującego sklepienie niebieskie jako symbol wszystkiego. Liczbę 10 000 000 oznaczano podkreślając koło.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| | | | | | | | |
  |
| | |
 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
  |
| | |
| | |
 | |
| | |
| | |
| | |

100 1000 10000 100000 1000000 10000000
100 1000 10000 100000 1000000 10000000

Liczby zapisywano w Egipcie tak jak i u nas, to jest od lewej do prawej, umieszczając obok siebie jednostki danego rzędu, aż do jego wyczerpania. Dodawanie liczebników hieroglifowych jest dosyć proste. Zliczamy poszczególne symbole, gdy zliczymy pełną dziesiątkę jednakowych symboli, to zastępujemy ją hieroglifem wyższego liczebnika. W ten sposób wykonywali swoje rachunki starożytni pisarze przy zliczaniu danin, podatków, stad bydła, płodów rolnych, itp. Taki system zapisu liczb stosowany był powszechnie w Egipcie 3000 lat p.n.e.

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt