logowanie


matematyka » arytmetyka » systemy liczbwe » system pozycyjny » system jedenastkowy

System jedenastkowy

Podstawą systemu jedenastkowego jest liczba $11$, a wszystkie liczby można zapisać za pomocą jedenastu cyfr: $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A$. Jednostka każdego następnego rzędu jest jedenaście razy większa od jednostki rzędu poprzedniego. Liczby zapisujemy jako ciągi cyfr, z których każda jest mnożną potęgi liczby $11$.

$a_{i-1}a_{i-2} \ldots a_{2}a_{1}a_{0} = a_{i-1} \cdot 11^{i-1} + a_{i-2} \cdot 11^{i-2} + \ldots + a_{2} \cdot 11^{2} + a_{1} \cdot 11^{1} + a_{0} \cdot 11^{0}$.


Konwersja liczby układu jedenastkowego na zapis w systemie o innej podstawie.

Liczba:    Podstawa:   


© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt