logowanie


matematyka » arytmetyka » systemy liczbwe » system pozycyjny » system ósemkowy

System ósemkowy

System ósemkowy, zwany też oktalnym, używany był kiedyś do skrócenia zapisu liczb dwójkowych. Podstawą tego systemu jest liczba $8$ i posiada on osiem cyfr: $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$. Liczba $8$ to trzecia potęga dwójki. Każdym trzem cyfrom systemu binarnego (dwójkowego) odpowiada jedna cyfra systemu ósemkowego. Liczby zapisujemy jako ciągi cyfr, z których każda jest mnożną potęgi liczby $8$.

$a_{i-1}a_{i-2} \ldots a_{2}a_{1}a_{0} = a_{i-1} \cdot 8^{i-1} + a_{i-2} \cdot 8^{i-2} + \ldots + a_{2} \cdot 8^{2} + a_{1} \cdot 8^{1} + a_{0} \cdot 8^{0}$.


Konwersja liczby systemu ósemkowego na zapis w systemie o innej podstawie

Liczba:    Podstawa:   


© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt