logowanie


matematyka » geometria » planimetria » przekształcenia » translacja

Translacja

Przesunięciem równoległym (translacją) o wektor u . nazywamy przekształcenie geometryczne płaszczyzny, w którym dowolnemu punktowi A przyporządkowany jest taki punkt A', że AA' = u .   Oznaczamy T u .

translacja

Translacja (przesunięcie) to izometria polegająca na równoległym przesunięciu figury geometrycznej o pewien ustalony wektor na płaszczyźnie, Translacja nie zmienia kształtu figury, natomiast zmienia położenie figury w stosunku do innych nie podlegających translacji figur.© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt