logowanie


matematyka » zadania » zbiór zadań » zadania

Zbiór zadań, procenty

Powrót do kategorii | Schowek | Przejdź do zagadnienia


Zadanie 21 Rozwiązanie
Wśród 12 kotów, trzy są czarne. Ile procent tych kotów stanowią koty czarne?

Zadanie 22 Rozwiązanie
Piłka przed obniżką kosztowała 50 zł, a po obniżce kosztuje 43 zł? O ile procent obniżono cenę piłki?

Zadanie 23 Rozwiązanie
Cena pewnego towaru wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 42,80 zł. Ile będzie kosztował ten sam towar jeśli podatek VAT zostanie zwiększony do 22%?

Zadanie 24 Rozwiązanie
Po promocji cena telewizora wzrosła o 10%. Ile kosztuje telewizor, który w czasie promocji kosztował 1250 zł?

Zadanie 25 Rozwiązanie
Jakie jest wynagrodzenie brutto (pensja razem z podatkiem), jeżeli dwudziestoprocentowy podatek od tej pensji jest równy 364 zł?

Zadanie 26 Rozwiązanie
Paweł przejechał samochodem 40% wyznaczonej trasy. Zostało mu do przejechania 84 km. Jaką trasę miał przejechać Paweł?

Zadanie 27 Rozwiązanie
Harcerze przeszli 70% trasy i zostało im do przejścia 12 km. Ile kilometrów miała cała trasa?

Zadanie 28 Rozwiązanie
Przed obniżką cen aparat fotograficzny kosztował 1500 zł, a po obniżce 1200 zł. O ile procent obniżono cenę tego aparatu?

Zadanie 29 Rozwiązanie
Cenę pewnego towaru obniżono o 10%. Jaka była cena tego towaru przed obniżką, jeżeli po obniżce towar kosztuje 36 zł?

Zadanie 30 Rozwiązanie
Chleb waży o 24% więcej niż wzięta do wypieku mąka. Ile potrzeba mąki do upieczenia 62 kg chleba?

Zadanie 31 Rozwiązanie
Cenę towaru obniżono o 20%. O ile procent należy podwyższyć nową cenę, aby była równa cenie początkowej?

Zadanie 32 Rozwiązanie
Cenę piłki obniżono najpierw o 25%, a następnie o 20%. Teraz piłka kosztuje 36 zł. Ile kosztowała ta piłka przed obniżkami? Ile procent ceny początkowej stanowi obniżka?

Zadanie 33 Rozwiązanie
W ciągu roku pewna cena wzrosła trzykrotnie po 10%. Jaka była cena na początku, jeżeli teraz jest równa 53,24 zł?

Zadanie 34 Rozwiązanie
W banku złożono kwotę 2000 złotych na jeden rok. Po roku oszczędności wyniosły 2120 zł. Jakie było roczne oprocentowanie lokaty?

Zadanie 35 Rozwiązanie
W 24 g wody rozpuszczono 6 g cukru. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu?

Zadanie 36 Rozwiązanie
Ile kilogramów wody morskiej o zasoleniu 4% należy wziąć, aby po odparowaniu wody otrzymać 2 kg soli?

Zadanie 37 Rozwiązanie
Rozpuszczono 25 g soli w 175 g wody. Jakie jest stężenie procentowe soli w tym roztworze?

Zadanie 38 Rozwiązanie
Ania zasadziła róże. Pierwszego dnia posadziła 30% wszystkich róż, a drugiego 50% pozostałych. Jaki procent wszystkich róż stanowią nie posadzone róże?

Zadanie 39 Rozwiązanie
Zasadził dziadek rzepki w ogrodzie, chodził te rzepki podlewać co dzień. 58 rzepek wyrosło krzepkich, z czego 3% to wielkie rzepki. Jaką część plantacji rzepki zajmują dziadkowe rzepki wielkie i krzepkie?

Zadanie 40 Rozwiązanie
Przechowywana w zimie marchew traci około 10% swego ciężaru. Ile kg marchwi trzeba zgromadzić jesienią, aby na wiosnę mieć 153 kilogramy?

strony: 1 2 3


© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt