logowanie

matematyka » forum » forum zadaniowe - szkoła ponadpodstawowa » zadanie

Geometria w układzie kartezjańskim, zadanie nr 1317

ostatnie wiadomości  |  regulamin  |  latex

AutorZadanie / Rozwiązanie

jessica0303
postów: 146
2012-01-17 19:44:06

Punkty A = (-3,2) , B = (5,-2) i C = (4,3)są kolejnymi wierzchołkami trapezu prostokątnego ABCD o podstawach AB i CD. Oblicz współrzędne wierzchołka D tego trapezu.


wrobel93b
postów: 13
2012-01-17 20:34:32


Skoro wiemy, że jest to trapez prostokątny, to wiemy, że wierzchołki A i D są przy kątach prostych, zatem:

$1^o$ Liczę wzór funkcji liniowej przechodzącej przez punkt A i B.

$y = ax + b$

$ \left\{\begin{matrix} 2 = -3a + b \\ -2 = 5a + b \end{matrix}\right.$

$ \left\{\begin{matrix} b = \frac{1}{2} \\ a = -\frac{1}{2} \end{matrix}\right.$


$y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

$2^o$

Teraz muszę obliczyć prostą AD, wiem, że jest ona prostopadła do AC, zatem:

$a_1 \cdot a_2 = -1$
$a_2 = 2$

$y = 2x + b$ (podstawiam punkt A)

$2 = -6 + b$

$b = 8$

$y = 2x + 8$

$3^o $ Skoro wiemy, że jest to trapez to proste AB i CD są równoległe, zatem wzór funkcji CD jest taki sam jak AB.

$4^o$

Pozostało rozwiązać

$ \left\{\begin{matrix}y = 2x + 8 \\ y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \end{matrix}\right.$

$ \left\{\begin{matrix}x = -3\frac{1}{5} \\ y = 1\frac{3}{5} \end{matrix}\right.$

I to jest punkt D, możesz narysować sobie wykres do tego.
Sprawdź obliczenia


agus
postów: 2387
2012-01-17 20:42:58

prosta AB

y-$y_{1}$=$\frac{y_{2}-y_{1}}{x_{2}-x_{1}}$$\cdot$(x-$x_{1}$)

y-2=$\frac{-2-2}{5+3}$$\cdot$(x+3)
stąd
y=-$\frac{1}{2}$x+$\frac{1}{2}$

prosta CD, równoległa do AB

y=-$\frac{1}{2}$x+b

przechodząca przez C

3=-$\frac{1}{2}$$\cdot$4+b
b=5

prosta CD y=-$\frac{1}{2}$x+5

prosta prostopadła do CD

y=-$\frac{1}{2}$x+b
przechodząca przez A

2=-$\frac{1}{2}$$\cdot$(-3)+b
b=8

prosta AD y=2x+8

współrzędne D otrzymamy rozwiązując układ równań
y=-$\frac{1}{2}$x+5
y=2x+8

porównując lewe strony otrzymamy
x=-1,2

wstawiając x np. do drugiego równania
y=5,6

D=(-1,2;5,6)


Wiadomość była modyfikowana 2012-01-17 21:03:11 przez agus

agus
postów: 2387
2012-01-17 20:46:22

wrobel93b:

Do $2^{0}$jest ok. Błąd w $3^{0}$.


wrobel93b
postów: 13
2012-01-17 20:47:21

Ajć, jest błąd w tym CD


$y = -\frac{1}{2}x + b$
$3 = \frac{4}{2} + b$
$b = 5$

bdadalej już wiadomo, jak :)
$
\left\{\begin{matrix}y = 2x + 8 \\ y = -\frac{1}{2}x + 5 \end{matrix}\right.$

I ładnie wyjdzie

strony: 1

Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt   drukuj