logowanie

matematyka » forum » forum zadaniowe - szkoła ponadpodstawowa » zadanie

Inne, zadanie nr 1696

ostatnie wiadomości  |  regulamin  |  latex

AutorZadanie / Rozwiązanie

masmak
postów: 28
2012-04-10 18:45:00

5) Wyznacz x tak, aby liczby x + 4, x2 + 4x, 10x + 4 były kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego o wyrazach całkowitych różnych od 0.
6) Dany jest punkt A(1,2)
a) Znajdź równanie tej prostej, na której osie układu współrzędnych ograniczają odcinek o środku w punkcie A.
b) Znajdź równanie takiej prostej przechodzącej przez punkt A, że odległość początku układu współrzędnych od tej prostej jest równa 1.
7) Udowodnij, że dla dowolnych $a,b\in R$ prawdziwa jest nierownosc 5a^{2}+4a-2ab+b^{2}+2>0


ttomiczek
postów: 208
2012-04-10 19:07:54

7)

Lewa strona równa się

$(a-b)^{2} +4a^2+4a+2 $

Pierwsze wyrażenie $(a-b)^{2}$ jest zawsze $\ge 0$
Wyrażenie 4a^2+4a+2 >0 bo delta<0, czyli brak miejsc zerowych a ramiona paraboli są skierowane w górę, czyli całość jest >0 co kończy dowódttomiczek
postów: 208
2012-04-10 19:23:56

5)
$(x^{2}+4x)^{2}=(x+4)(10x+4)$
$x^{4}+8x^3+16x^{2}=10x^{2}+4x+40x+16$
$x^{4}+8x^3+6x^{2}-44x-16=0$

szukamy pierwiastków x=2 i dzielimy przez (x-2) mamy

$x^{3}+10x^{2}+26x+8=0$ kolejny pierwiastek to x=-4 dzielimy przez (x+4)

mamy x^{2}+6x+2=0

delta=28,$\sqrt{delta}=2\sqrt{7}$


x=$-3-\sqrt{7},x=-3+\sqrt{7}
$

warunki zadania spełnia x=2

Wiadomość była modyfikowana 2012-04-10 19:24:29 przez ttomiczek

irena
postów: 2636
2012-04-10 19:31:54

6.
a)
Prosta przechodzi przez punkty (a, 0) i (0, b)
$\frac{a}{2}=1$
a=2
$\frac{b}{2}=2$
b=4

$y=\frac{4-0}{0-2}x+4=-2x+4$

$y=-2x+4$


irena
postów: 2636
2012-04-10 19:35:03

b)
Prosta ma równanie y=ax+b i ma przechodzić przez punkt (1, 2)
$2=a\cdot1+b$
a+b=2
b=2-a

Postać ogólna tej prostej:
$ax-y+2-a=0$

$\frac{|0a-0+2-a|}{\sqrt{a^2+(-1)^2}}=1$

$|2-a|=\sqrt{a^2+1}$

$4-4a+a^2=a^2+1$

$4a=3$

$a=\frac{3}{4}$

$b=2-\frac{3}{4}=\frac{5}{4}$


$y=\frac{3}{4}x+\frac{5}{4}$


ttomiczek
postów: 208
2012-04-10 19:35:25

6)
a)
Te punkty mają współrzędne B=(x,0) C=(0,y)
Ze wzoru na środek odcinka łatwo widać, że B=(2,0) C=(0,4)
prosta ma wzór y=-2x+4

strony: 1

Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt   drukuj