logowanie

matematyka » forum » forum zadaniowe - szkoła ponadpodstawowa » zadanie

Geometria, zadanie nr 2929

ostatnie wiadomości  |  regulamin  |  latex

AutorZadanie / Rozwiązanie

adamksiazek
postów: 5
2013-05-20 17:39:15

Zad.4. Kąt ostry równoległoboku ma miarę 60 stopni. Stosunek kwadratów długości jego przekątnych jest równy 0,(3). Wykaż, że ten równoległobok jest rombem.

Zad.5. W trapezie opisanym na okręgu długości ramion są odpowiednio równe 9 i 15. Odcinek łączący środki tych ramion dzieli go na dwa trapezy, których stosunek pól jest równy 0,6. Wyznacz długości podstaw trapezu oraz pole koła wpisanego w ten trapez.

Zad.6. Figurę o równaniu x2 + y2 + 8x - 8y + 30 = 0 przekształcono w jednokładności względem punktu O = (-2, 3) i skali k = -2. Wyznacz równanie otrzymanej figury. Co to za figura? Wykonaj odpowiedni rysunek w układzie współrzędnych.abcdefgh
postów: 1255
2013-05-20 21:10:48

zad.5

Okrąg wpisany w trapez ma pewną własność:
suma boków leżących naprzeciw siebie są równe.
czyli: a+b=c+d
9+15=a+b
24=a+b
a=24-b
x-środek łączący ramiona
$x=\frac{a+b}{2}=\frac{24-b+b}{2}=12$
$P_{1}$-pole pierwszego trapezu o podstawach b,x
$P_{2}$-pole pierwszego trapezu o podstawach a,x
$\frac{0,5*0,5h*(b+x)}{0,5*0,5*h*(a+x)}=\frac{6}{10}$
$\frac{b+12}{24-b+12}=\frac{6}{10}$
10b+120=216-6b
16b=96
b=6
a=18
$P_{1}=0,25h*(6+12)=4,5h$
$P_{2}=0,25h(12+18)=7,5h$
$\frac{4,5h}{7,5h}=0,6$
$0,6h=0,6$
$h=1$
r=0,5h=0,5
P=$\pi*r^2=\pi0,25$

Wiadomość była modyfikowana 2013-05-20 21:14:32 przez abcdefgh

agus
postów: 2387
2013-05-23 22:26:50

4)
p,q-przekątne równoległoboku; a,b-boki równolegloboku

z tw. cosinusów

$p^{2}=a^{2}+b^{2}-2abcos120=a^{2}+b^{2}+ab$
$q^{2}=a^{2}+b^{2}-2abcos60=a^{2}+b^{2}-ab$

$\frac{q^{2}}{p^{2}}=\frac{a^{2}+b^{2}-ab}{a^{2}+b^{2}+ab}=\frac{1}{3}$

$3a^{2}+3b^{2}-3ab=a^{2}+b^{2}+ab$
$2a^{2}+2b^{2}-4ab=0$
$a^{2}+b^{2}-2ab=0$
$(a-b)^{2}=0$
a=b
Zatem równoległobok jest rombem


agus
postów: 2387
2013-05-25 00:33:31

6.

Dana figura to okrąg
a=-4
b=4
$r^{2}=(-4)^{2}+4^{2}-30=2$
r=$\sqrt{2}$

inne równanie danego okręgu
$(x+4)^{2}+(y-4)^{2}=2$(okrąg o środku (-4,4) i promieniu $\sqrt{2}$)

okrąg po przekształceniu przez jednokładność ma promień 2 razy większy, a środek okręgu leży na prostej przechodzącej przez punkty (-4,4) i (-2,3), po drugiej stronie punktu (-2,3) niż (-4,4) i w odległości 2 razy większej niż odległość od (-4,4) do (-2,3)

r'=2$\sqrt{2}$
$r'^{2}=8$

odległość od (-4,4) do (-2,3)
$\sqrt{(-4+2)^{2}+(4-3)^{2}}=\sqrt{5}$

odległość od (-2,3) do (x,y) (środka szukanego okręgu)
$\sqrt{(x+2)^{2}+(y-3)^{2}}=2\sqrt{5}$
$(x+2)^{2}+(y-3)^{2}=20$(1)

równanie prostej przechodzącej przez (-4,4) i (-2,3)

4=-4a+b
3=-2a+b
po odjęciu stronami
a=-$\frac{1}{2}$
b=2
y=-$\frac{1}{2}$x+2 (2)

wstawiając (2) do (1) i porządkując otrzymujemy
$x^{2}$+4x-12=0
$\triangle$ =64
$\sqrt{\triangle}$=8
x1=-6
x2=2
po podstawieniu do (2)
y1=5
y2=1

(-6,5),(2,1)
punkt (2,1) leży po drugiej stronie (-2,3) niż (-4,4)

równanie szukanego okręgu
$(x-2)^{2}+(y-1)^{2}=8$ (okrąg o środku (2,1) i promieniu 2$\sqrt{2}$)

strony: 1

Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt   drukuj