logowanie

matematyka » forum » forum zadaniowe - szkoła ponadpodstawowa » zadanie

Liczby rzeczywiste, zadanie nr 334

ostatnie wiadomości  |  regulamin  |  latex

AutorZadanie / Rozwiązanie

papuga999
postów: 1
2010-12-06 17:30:55

zad 1.
Wykaż, ze wśród rozwiązań równania :
|x+2|-|x-4|=6 istnieją takie, która jest liczbą wymierną.
zad 2.
Reszty z dzielenia wielomianu W(x) przez x-1, x+1, x+2 są odpowiednio równe 1, -1, 3.
Znajdź resztę z dzielenia tego wielomianu przez p(x)= x-1, x+1, x+2
zad 3.
Wyznacz dziedzinę wyrażenia i zapisze ją w najprostszej postaci
a^3 + 8/ 2a-3 : a^2 -4/2(a-3/2)(a-2)=
zad 4. Rozwiąż równanie
1+ x-2/x+2-3/x+1=0

Zad 6
Dana jest funkcja:
f(x)=2x-1/-x+3
a) Oblicz dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości
nieujemne.
b)sprowadź wzór funkcji do postaci kanonicznej
c) wyznacz równania asymptot wykresu tej funkcji.
zad 7.
Narysuj wykres funkcji
g(x)=f(x-1)-2 gdzie f(x)=2/x
a) wyznacz zbiór wartości funkcji g.
b) podaj wzór funkjci g.
c) oblicz liczbę rozwiązań równania |g(x)|-p=0 w zależności od parametru p.
zad. 8 Rozwiąż nierówność |x-2|/|x-2|-1< bądż równe 2 .


irena
postów: 2636
2010-12-08 06:44:41

1.
Zauważ, że dla $x\ge4$ mamy:
$|x+2|=x+2$
$|x-4|=x-4$

Czyli mamy równanie:
$x+2-(x-4)=6$
$x+2-x+4=6$
$6=6$

Równanie zatem spełnia każda liczba rzeczywista większa lub równa 4.
W zbiorze tym jest nieskończenie wiele liczb wymiernych.


irena
postów: 2636
2010-12-08 07:01:18

2.
Sądzę, że P(x)=(x-1)(x+1)(x+2).
Reszta z dzielenia W(x) przez P(x) jest wielomianem stopnia co najwyżej drugiego, czyli
$W(x)=P(x)\cdot S(x)+R(x)$
$R(x)=ax^2+bx+c$

Zauważ, że
$\left\{\begin{matrix} W(1)=R(1) \\ W(-1)=R(-1)\\W(-2)=R(-2) \end{matrix}\right.$

Mamy więc:
$\left\{\begin{matrix} a\cdot1^2+b\cdot1+c=1 \\ a\cdot(-1)^2+b\cdot(-1)+c=-1\\a\cdot(-2)^2+b\cdot(-2)+c=3 \end{matrix}\right.$

$\left\{\begin{matrix} a+b+c=1 \\ a-b+c=-1\\4a-2b+c=3 \end{matrix}\right.$

Po dodaniu stronami pierwszego i drugiego równania:
$2a+2c=0$
$c=-a$
$a+b-a=1$
$b=1$
$4a-2-a=3$
$a=\frac{5}{3}$
$\left\{\begin{matrix} a=\frac{5}{3} \\ b=1\\c=-\frac{5}{3} \end{matrix}\right.$

$R(x)=\frac{5}{3}x^2+x-\frac{5}{3}$


irena
postów: 2636
2010-12-08 07:10:06

3.
$\left\{\begin{matrix} 2a-3\neq0 \\ a^2-4\neq0\\2(a-\frac{3}{2})(a-2)\neq0 \end{matrix}\right.$
$a\in R\backslash{-2, \frac{3}{2}, 2}$

$a^3+8=(a+2)(a^2-2a+4)[/t6ex]
$a^2-4=(a-2)(a+2)$
$2(x-\frac{3}{2})=2a-3$
$\frac{a^3+8}{2a-3} : \frac{a^2-4}{2(a-\frac{3}{2})(a-2)}=\frac{(a+2)(a^2-2a+4)}{2a-3} : \frac{(a-2)(a+2)}{(2a-3)(a+2)}=\frac{(a+2)(a^2-2a+4)}{2a-3} \cdot \frac{(2a-3)(a-2)}{(a-2)(a+2)}=a^2-2a+4$

strony: 1

Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt   drukuj