logowanie

matematyka » forum » forum zadaniowe - szkoła ponadpodstawowa » zadanie

Liczby rzeczywiste, zadanie nr 3463

ostatnie wiadomości  |  regulamin  |  latex

AutorZadanie / Rozwiązanie

konciaq
postów: 145
2013-11-18 18:09:19

1. Wykaż, że liczba $x=3^{8}-1$ jest liczbą parzystą.
2. Wykaż, że liczba $5^{9}-1$ jest podzielna przez 4.
3. Liczby n, n + 1, n + 2, n + 3 są kolejnymi liczbami naturalnymi. Wykaż, że
różnica iloczynów liczby pierwszej i czwartej oraz drugiej i trzeciej jest
równa - 2.
4. Wykaż, że liczba 44000 ma 48 dzielników.
5. Uzasadnij, że $\sqrt{3-\sqrt{8}}+\sqrt{5-\sqrt{24}}+\sqrt{7-\sqrt{48}}=1$
6. Wykaz, ze $\frac{55552}{55555}<\frac{77774}{77777}$
7. Wykaż, że liczba $10^{n}+10^{n+1}+10^{n+2}$ jest liczbą podzielną przez 3.
8. Uzasadnij, że suma cyfr liczby $10^{91}-91$ jest równa 810.
9. Wykaż, że $3^{500}>5^{300}$.
10. Wykaż, że liczby $11^{log_{7}10}$ i $10^{log_{7}11}$ są równe.
11. Uzasadnij, że liczba
$\frac{1}{2\cdot 4}+\frac{1}{4\cdot 6}+\frac{1}{6\cdot 8}+ \cdots +\frac{1}{98\cdot 100}=\frac{49}{200}$
12. Wykaż, że reszta z dzielenia przez 16 sumy kwadratów czterech kolejnych
liczb parzystych jest równa 8.


marcin2002
postów: 484
2013-11-18 19:14:11

1) Ze wzoru skróconego mnożenia

$3^{8}-1=(3^{4}-1)(3^{4}+1)=(3^{2}-1)(3^{2}+1)(3^{4}+1)=(3-1)(3+1)(3^{2}+1)(3^{4}+1)=2\cdot(3+1)(3^{2}+1)(3^{4}+1)$


agus
postów: 2387
2013-11-18 21:40:55

2)
Ze wzoru skróconego mnożenia (różnica sześcianów)

$5^{9}-1=(5^{3}-1)(5^{6}+5^{3}+1)=124(5^{6}+5^{3}+1)$

124 dzieli się przez 4, czyli dana liczba także


agus
postów: 2387
2013-11-18 21:42:51

3)
n(n+3)-(n+1)(n+2)=$n^{2}+3n-n^{2}-2n-n-2=-2$


agus
postów: 2387
2013-11-18 21:45:15

7)

$10^{n}(1+10+100)=111\cdot 10^{n}$

liczba 111 dzieli się przez 3, więc dana liczba też


agus
postów: 2387
2013-11-18 21:57:08

8)

$10^{91}$

1 "1" i 91 "0"

$10^{91}-91$

89 "9", 1 "0" i 1 "9",czyli 90 "9" -suma cyfr 810


agus
postów: 2387
2013-11-18 22:02:32

5)

$\sqrt{3-2\sqrt{2}}+\sqrt{5-2\sqrt{3}\cdot\sqrt{2}}+\sqrt{7-2\cdot2\cdot\sqrt{3}}=\sqrt{(\sqrt{2}-1)^{2}}+\sqrt{(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{2}}+\sqrt{(2-\sqrt{3})^{2}}$=$|\sqrt{2}-1|+|\sqrt{3}-\sqrt{2}|+|2-\sqrt{3}|=\sqrt{2}-1+\sqrt{3}-\sqrt{2}+2-\sqrt{3}=1$


agus
postów: 2387
2013-11-18 22:06:58

9)

$3^{500}=(3^{5})^{100}=243^{100}$

$5^{300}=(5^{3})^{100}=125^{100}$

czyli $3^{500}>5^{300}$


agus
postów: 2387
2013-11-18 22:13:54

12)

$(2n)^{2}+(2n+2)^{2}+(2n+4)^{2}+(2n+6)^{2}=16n^{2}+48n+56=16n^{2}+48n+48+8=16(n^{2}+3n+3)+8$

powyższe wyrażenie daje zatem resztę 8 z dzielenia przez 16


agus
postów: 2387
2013-11-18 22:28:32

6)

$1+\frac{3}{55552}>1+\frac{3}{77774}$

$\frac{55555}{55552}>\frac{77777}{77774}$

$\frac{55552}{55555}<\frac{77774}{77777}$

strony: 1

Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt   drukuj