logowanie

matematyka » forum » forum zadaniowe - szkoła ponadpodstawowa » zadanie

Statystyka opisowa, zadanie nr 4986

ostatnie wiadomości  |  regulamin  |  latex

AutorZadanie / Rozwiązanie

patka00
postów: 4
2015-02-06 14:23:00

1. Oblicz średnią arytmetyczną, medianę i dominantę zestawu liczb: 12;12;2;3;3;3;7;7.
2. Oblicz średnią arytmetyczną oraz odchylenie standardowe zestawu danych dotyczących długości snu uczniów pewnej klasy:
Liczba godzin snu/liczba uczniów:
6/2, 7/6, 8/12, 9/6, 10/3, 11/1.
Oblicz średnią ważoną liczb:
Liczba/waga: 5/3, 4/2, 8/4.
4. W sprawozdaniu dotyczącym sprzedaży akcji pewnej firmy zapisano, że 60% akcji sprzedano po 85zł za sztukę, 30% akcji po 90zł, i 10% po 95zł za sztukę. Jaka była średnia cena sprzedaży akcji?


Rafał
postów: 407
2015-02-06 15:44:16

Zad 1.
Średnia arytmetyczna: $\frac{12+12+2+3+3+3+7+7}{8}=\frac{49}{8}=6,125$
Mediana:
Uporządkowujemy liczby w kolejności rosnącej:
$2, 3, 3, 3, 7, 7, 12, 12$
Jest parzysta ilość liczb, więc medianą będzie średnia arytmetyczna z dwóch liczb środkowych, czyli $3 $i $7$.
$\frac{3+7}{2}=5$
Dominatą jest liczba $3$.


Rafał
postów: 407
2015-02-06 15:44:29

Zad 2.
Średnia arytmetyczna:
$\frac{2*6+6*7+12*8+6*9+3*10+11}{2+6+12+6+3+1}=\frac{245}{30}=8\frac{1}{6}$
Wariancja:
$\frac{2*(6-8\frac{1}{6})^{2}+6*(7-8\frac{1}{6})^{2}+12*(8-8\frac{1}{6})+6*(9-8\frac{1}{6})^{2}+3*(10-8\frac{1}{6})^{2})+(11-8\frac{1}{6})^{2}}{30}$$=\frac{893,5}{30}=29,78$

Odchylenie standardowe:
$\sqrt{29,78}\approx5,4$


Rafał
postów: 407
2015-02-06 15:44:54

Zad 3.
Średnia ważona:
$\frac{3*5+2*4+4*8}{2+3+4}=\frac{55}{9}=6\frac{1}{9}$

Zad 4.
$\frac{0,6*85+0,3*90+0,1*95}{1}=87,5$

strony: 1

Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt   drukuj