logowanie

matematyka » forum » forum zadaniowe - szkoła ponadpodstawowa » zadanie

Inne, zadanie nr 5181

ostatnie wiadomości  |  regulamin  |  latex

AutorZadanie / Rozwiązanie

arecki152
postów: 115
2015-03-29 17:45:29

A.Dany jest trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej długości 13cm i jednej z przyprostokątnych długości 5cm. Trójkąt ten podzielono prostą prostopadła do dłuższej przyprostokątnej i przechodzącą przez jej środek. Oblicz pole figur powstałych w wyniku podziału trójkąta tą prostą.
B.Sinus kata ostrego \alpha stanowi 80% wartości cosinusa tego kąta. Oblicz tg\alpha
C.Wykaz że suma trzech kolejnych parzystych liczb naturalnych jest podzielna przez 6.

Proszę o pomoc.


magda95
postów: 120
2015-03-29 18:44:05

A:
$a^{2}+b^{2}=c^{2}$, czyli skoro $c = 13$ i $a = 5$ to $b = 8$
8 > 5, więc dzielimy trójkąt prostą prostopadłą do boku o długości 8 cm i dzielącą ten bok na dwa odcinki o długościach 4 cm.

Pole całego trójkąta wynosi $\frac{5 * 8}{2} = 20 cm^{2}$

Pole trójkąta utworzonego przez prostą wynosi $\frac{4 * 2.5}{2} = 5 cm^{2}$
(Jedna przyprostokątna ma długość 4, a druga 2.5 - $\frac{4}{8} = \frac{x}{5}$, zatem x = 2.5 z tw. Talesa)

Pole trapezu = $ 20 cm^{2} - 5 cm^{2} = 15 cm^{2} $

Pola figur: $5 cm^{2}$ i $15 cm^{2}$


magda95
postów: 120
2015-03-29 18:55:17

B.
$sin\alpha = \frac{4}{5} cos\alpha$

Jedynka trygonometryczna: $sin^{2}\alpha + cos^{2}\alpha = 1$

Podstawiając do wzoru uzyskujemy:
$ \frac{16}{25} cos^{2}\alpha + cos^{2}\alpha = 1$
$ \frac{41}{25} cos^{2}\alpha = 1$

Zatem $ cos^{2}\alpha = \frac{25}{41}$
Czyli $ cos\alpha = \frac{5}{\sqrt{41}} $

Natomiast $ sin^{2}\alpha = 1 - cos^{2}\alpha = \frac{16}{41}$
Czyli $ sin\alpha = \frac{4}{\sqrt{41}} $

Wiemy, że $ tg\alpha = \frac{sin\alpha}{cos\alpha}$

Podstawiając uzyskujemy:
$ tg\alpha = \frac{\frac{4}{\sqrt{41}}}{\frac{5}{\sqrt{41}}} = \frac{4 * \sqrt{41}}{\sqrt{41} * 5} = \frac{4}{5} $


magda95
postów: 120
2015-03-29 18:59:06

C.
Trzy kolejne parzyste liczby naturalne zapisujemy jako:
$2n$, $2n+2$ i $2n+4$, gdzie n jest dowolną liczbą naturalną.
Ich suma wynosi $2n+(2n+2)+(2n+4) = 6n+6 = 6*(n+1) $
Skoro $n$ jest liczbą naturalną to $n+1$ też, zatem suma trzech kolejnych liczb parzystych dzieli się bez reszty przez $6$.


arecki152
postów: 115
2015-03-30 16:34:46

Dziękuje za pomoc

strony: 1

Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt   drukuj