logowanie

matematyka » forum » matematyka » temat

WTF nadal intryguje.

ostatnie wiadomości  |  regulamin  |  latex

AutorWiadomość

lwgula
postów: 25
2017-05-12 23:41:56

Ewa Badurek i Marek Strzymiński: Fermat - Koło Naukowe mUZg www.muzg.uz.zgora.pl/pliki/Fermat.doc‎KopiaPodobne
„Znalazłem zadziwiający dowód faktu, iż dla n>2 równanie
x^{n}+y^{n}=z^{n} nie ma rozwiązań ... ARGUMENTY NA TO, ŻE ...

Re. Fermat nie podał dowodu dla n=4, lecz udowodnił nieco inne twierdzenie za pomocą regresji kwadratów. [1]

[1] Władysław Narkiewicz: WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE 1993.

Dodaję w ciemno, że na pewno chodzi o zupełnie inne twierdzenie, gdzie regresja kwadratów zadziałała zgodnie z przesłankami.

Oprócz mnie, nikt na świecie nie udowodnił WTF ani dla n=4 ani dla nieparzystych n>1.
Liczba 4 nie może dzielić Y. Skoro X^{2} = U^{2} - V^{2} i Y^{2} = 2UV, to V = 2uv, gdzie X,U,u-v są nieparzyste i odpowiednio are co-prime. Zatem Y^{2} = 4(u^{2}+v^{2})uv, przeto 4 dzieli Y, co jest sprzeczne z warumnkiem, że 4 nie jest podzielnikiem naturalnym liczby parzystej Y. To jest dowód na fałszywość uczynienia kwadratami wszystkich boków trójkąta prostokątnego.
'Inne wnioski' potwierdzają niedopuszczalność takich kroków.
Disproof the Birch and Swinnerton-Dyer Conjecture
http://pubs.sciepub.com/EDUCATION/4/7/1/index.html

W związku z 'innymi wnioskami', Wielcy postanowili podać światu fałszywy dowód WTF dla n=4, poprzez zastąpienie go dowodem na fałszywość równania X^{4} + Y^{4} = z^{2}, które jest pozornie szersze od FE przy n=4.
Metoda regresji kwadratów wydaje się słuszną dla wykazania fałszywości X^{4} + Y^{4} = z^{2}, ale nie może być zastosowana
w dowodzie WTF dla n=4, co potwierdza kolejny fakt, a mianowicie, że liczba X nie może być postaci
u^{2} - v^{2}, jeśli te same względnie pierwsze liczby u,v opisują liczbę Y^{2}, a także liczbę
z = U^{2} + V^{2} = (u^{2}+v^{2})^{2} + (2uv)^{2}.
Z FE dla n=4 wynika, że
X = c^{4} + 2cde i Y = 4d^{4} + 2cde. [2]

[2] http://pubs.sciepub.com/EDUCATION/4/7/1/index.html

Dlatego podtrzymuję swoją konkluzję, że
X^{4} + Y^{4} = Z^{4} lub X^{4} + Y^{4} = z^{2}, to dwie różne hipotezy będące zaprzeczeniami odpowiednio różnych twierdzeń.

Hipotetyczne rozwiązania w N, to [X,Y,Z] lub [X,Y,z].
Znikąd nie wynika, że z=Z^{2} lub z=Z.
Jeśli 3^{2} + 4^{2} = 5^{2}, to mamy rozwiązanie właściwe
- jedno (3,4,5)=(u^{2}-v^{2},2uv,u^{2}+v^{2}), nie trzy.

Tak więc hipoteza dla n=4 nie ma nic wspólnego z równaniem
X^{4} + Y^{4} = z^{2}, którego fałszywość otrzymujemy na mocy regresji kwadratów, co zapewne wykazał sam Pierre de Fermat.

Jednakże co się dzieje z hipotezą Y^{2} = Z^{4} - X^{4} ?
Tu, analogicznie jak w FE dla n=4 nie można uczynić kwadratami nieparzystych boków trójkąta prostokatnego. Dostajemy wówczas dwa trójkąty o tej samej parzystej przyprostokatnej V, a mianowicie
V^{2} = Z^{2} - U^{2} = U^{2} - X^{2}, co pociąga za sobą równość Z = U = X, która jest sprzeczna z warunkiem, że Z,U,X są parami względnie pierwsze.
Zatem nikt na świecie nie udowodnił twierdzenia, które orzeka, że równanie Y^{2} = Z^{4} - X^{4} nie ma rozwiazań właściwych.

Jestem tu, wśród przyjaciół na MATH.EDU.PL i dlatego dowiedziemy tego, czego nie dane było dowieść największym na świecie od roku 1670 i Fermatowi - również nie.

Przypuśćmy, że ostatnie powyższe równanie ma rozwiązania właściwe [Y,Z,X], gdzie Y>Z>X. Nietrudno zauważyć, że liczba 4 musi być podzielnikiem naturalnym liczby Y i że 8 nie dzieli Y. Przyjmujemy więc, że Y = 4gh i X = Z - 4h, co jest bez szkody dla dowodu i ustala zgodność parzystości obu stron równania.
Liczby nieparzyste g,h,X,Z są mutually relatively prime, pairwise relatively prime, are co-prime, are coprime.

Z powyższego otrzymujemy
16(gh)^{2} = 16Z^{3}h + 256Zh^{3} - 32*3(Zh)^{2} - 256h^{4}.
Zatem h dzieli Z , co jest sprzeczne z warunkiem, że liczby
h i Z są względnie pierwsze. which was to be proved

Leszek Guła

- WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE -

Wiadomość była modyfikowana 2017-05-13 18:58:42 przez lwgula

lwgula
postów: 25
2017-05-28 19:58:12

Wielokrotnie uniemożliwiono mi wejście na matematyka.pl. Dlatego tutaj zwracam się z prośbą o matematyczne wyłuszczanie błędów.
Mgaak Tytuł: Dowód WTF na dwie strony ?Napisane: 2 kwi 2016, o 21:01
Posty: 4 Witam Kolegów.
Zainteresowałem sie Leszkiem jako, że za cel mojego życia wybrałem krucjatę przeciw pseudonauce. Po krótkich oględzinach prac LWG i elementarnych obliczeniach na poziomie gimnazjum/liceum (wzory skróconego mnożenia LOL) dowiodłem, że jest błąd w wyprowadzeniu WTF. W części A dla n=4. W załączniku daje finalna wymianę maili z LWG. Dziwi mnie też, że nikt tutaj tego nie sprawdził. Jeśli macie namiary na podobnych pseudonaukowcow np. Z YouTube to podzielcie się, chętnie z nimi zawalcze.
Zdecydowanie "zmienia to fakt". [3]

[3] https://www.matematyka.pl/334762.htm

Re.2.
1. Nie jest możliwe obalenie mojego opublikowanego dowodu WTF dla n=4.
Let Y=2pqr, where p,q,r are odd and are co-prime and p>q>r.
Obviously
odd gcd(Z^{2}+X^{2},Z+X)=1 and (Z^{2}+X^{2})/2,(Z+X)/2 are odd.
Since Y/2 is odd and Z-X = 4r^{4}, so
(2pqr)^{4}=(Z^{2}+X^{2})(Z+X)(Z-X).
Thus
4p^{4}q^{4}=(X^{2}+Z^{2})(X+Z).
Hence
X^{2}+Z^{2}=2p^{4},
whence it implies that
L=(Z+X)(Z-X)=2(p^{2}+X)(p^{2}-X)=P,
which is false in view of
L/8 is odd and P/8 is even.
which was to be proved
-WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE-
To potwierdza poprawność mojego opublikowanego dowodu dla n=4.

2. Mgaak nie podał poniższego adresu (str.49-50)
http://www.ijetae.com/files/Volume6Issue1/IJETAE_0116_09.pdf2
3. Mgaak: "... dowiodłem, że jest błąd w wyprowadzeniu WTF."
WTF wyprowadził Fermat, gdy na mocy równania Diofantosa spostrzegł, że kwadratem może być dowolny, ale tylko jeden z trzech boków trójkąta prostokątnego.
4. Błąd jest w Remark 1, ale i z niego wynika to, że
Y nie może być elementem zbioru {6,10,14,...}, co jest sprzeczne z warunkiem, że Y/2 jest liczbą nieparzystą.

strony: 1

Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt   drukuj