logowanie

matematyka » forum » matematyka » temat

Rozmieszczenie liczb pierwszych - czy mroźna nazwać losowym?

ostatnie wiadomości  |  regulamin  |  latex

AutorWiadomość

nk_1
postów: 14
2017-12-10 13:12:12

Liczby zlożone nie są rozmieszczone losowo co obrazuje Fraktal Rafała (pokazany pod linkiem https://1drv.ms/b/s!AsqwpKK-51whhnSpIs0VqjqTgnrc). Jezeli odleglości pomiędzy liczbami złożonymi są zdefiniowane, to ich położenie wzglendem innych liczb złożonych nie jest losowe.
Zatem liczby naturalne nie wyznaczone algorytmem (Fraktal Rafała) są liczbami pierwszymi. Czy w tym wypadku można mówić, że liczby pierwsze są rozmieszczone losowo?


nk_1
postów: 14
2018-01-16 06:30:24

Jeszcze jeden przykład, że odległości liczb żłożonych od danej liczby nie są przypadkowe: https://1drv.ms/b/s!AsqwpKK-51whhyrXq3rEvKSwC62Q


nk_1
postów: 14
2018-02-20 23:15:48

Poniżej podaję link do algorytmu Iteracje Kamila:
https://1drv.ms/b/s!AsqwpKK-51whhyxst9k9X9-1unaI

Algorytm ten generuje iteracyjnie reszty z udzielenia dla danej liczby. W porównanie z algorytmem Krystyny z kolejną iteracją wielkość dzielonych liczb maleje. Dla obu tych algorytmów jest możliwe przetwarzanie rozproszone. W załączonym przykładzie algorytmu Kamila nie umieszczałem przekształcenia teszt dzielenia na odległości liczb złożonych od danej liczby (te wyliczenia zawiera przykład algorytmu Krystyny https://1drv.ms/b/s!AsqwpKK-51whhyrXq3rEvKSwC62Q).

Podsumowując: odległości liczb złożonych nie są przypadkowe.


nk_1
postów: 14
2019-04-15 14:28:28

Fraktal Rafała można opisać wzorem:
f(y)= n + x * (-1)^{n} + (3*x + 0.5 - 0.5 * (-1)^{x}) * (n + 0.5 - 0.5 * (-1)^{n})
gdzie n > 0 i x >0 oraz x,n należy do liczb naturalnych. Liczba x określa kolejne wystąpienie liczby "złożonej" dla n. Dodatkowo zachodzi zależność jezeli:
x parzyste, n parzyste to f(y) parzyste
x parzyste, n nieparzyste to f(y) nieparzyste
x nieparzyste, n parzyste to f(y) nieparzyste
x nieparzyste, n nieparzyste to f(y) parzyste

Związek liczb złożonych z fraktalem Rafała jest następujący:
f(z)= 3 * f(y) + 1.5 - 0.5 *(-1)^{x+n}
gdzie f(y) funkcja generująca liczby tworzące fraktal Rafał dla wartości x i n.

Jeżeli dla wzoru f(y) wprowadzimy ograniczenie x >= n oraz f(y) <= Ym to otrzymamy sito Małgorzaty w przedziale liczb naturalnych (1,Ym).

Wiadomość była modyfikowana 2019-04-17 15:56:25 przez nk_1

nk_1
postów: 14
2019-11-10 13:56:51

Poniżej pokażę, że sito liczb niekoniecznie musi wyznaczacz kolejne liczby.
Jak już pisałem fraktal Rafała można opisać wzorem:
f(y)= n + x * (-1)^{n} + (3*x + 0.5 - 0.5 * (-1)^{x}) * (n + 0.5 - 0.5 * (-1)^{n})
gdzie n > 0 i x >0 oraz x, n należy do liczb naturalnych

W celu ułatwienia zrozumienia dalszej analizy zrobię małe podsumowanie:
1) Sito Małgorzaty to fraktal Rafała przy założeniu, że x>=n oraz f(y)<Ym
gdzie Ym wyznacza górną granicę sita tj. wartości f(y) należą do przedziału (1,Ym).
Dodatkowo dla n=f(yn) dla dowolnego x wartości f(y) można pominąć &#8211; nie mają
wpływu na wynik sita, a jedynie wykonuje się mniej obliczeń.
2) Dla wartości f(y) fraktala Rafała zachodzą zależności:
- x parzyste, n parzyste to f(y) parzyste
- x parzyste, n nieparzyste to f(y) nieparzyste
- x nieparzyste, n parzyste to f(y) nieparzyste
- x nieparzyste, n nieparzyste to f(y) parzyste
Poszczególne warianty sita liczb będą tworzone poprzez branie do dalszej
analizy parzystych lub nieparzystych wierszy tabeli:
wiersze (1,Ys), kolumny n.
(n powiązane z Ly &#8211; Ly=3 * n + 1,5 &#8211; 0,5 * (-1)^n)
3) Szczególną uwagę można zwrócić na wynik działania fraktal Rafała dla n=1 i n=2
dla dowolnego x. W analizie posłuży to do wyliczenia &#8222;podstawy&#8221; wyznaczenia różnych wariantów sita liczb.
4) Analizowane będą różne warianty sita liczb &#8211; dające wartość f(ys) w przedziale
(1,Ys). Jeżeli związek pomiędzy wartościami ys a y (zależny jest od wyboru wierszy parzystych i nieparzystych tabeli wspomnianej w punkcie 2) określimy jako funkcję y=P(ys), to wartości ys z przedziału (1,Ys) z liczbami (złożonymi i pierwszymi) dla każdego wariantu sita liczb można zapisać ogólnie:
f(L)= 3 * P(ys) + 2 dla wartości nieparzystych P(ys) lub
f(L)= 3 * P(ys) + 1 dla wartości parzystych P(ys)
oraz f(L) jest liczbą złożoną jeżeli wartość ys została wyznaczona przez f(ys).


Korzystając z możliwości wyboru wierszy parzystych (sito_p) lub nieparzystych (sito_n) tworzymy dwa niezależne sita liczb. Dalsze przetwarzanie i analiza sita liczb w obu przypadkach jest podoba:
- dla każdej kolumny n mamy pierwszą wyznaczoną wartość ys1,
którą można określić jako podstawa;
- pozostałe wartości dla kolumny n są w odległości Ly
(Ly=3 * n + 1,5 &#8211; 0,5 * (-1)^n).

Jeżeli dla jednego z wybranych sit liczb zaczniemy znowu wybierać wiersze parzyste i nieparzyste tworzymy kolejny wariant sita liczb. Powtarzając tę czynność można tworzyć kolejne sita liczb. Zauważyć można, że tak tworzone sito licz zawiera w kolumnie n pierwszą wartość ys1, którą można nazwać podstawą tworzenia sita. Pozostałe wartości w kolumnie n są zawsze w odległości Ly.
Dodatkowo jeżeli wartość ys1 ma być uwzględniona w docelowy sicie liczb, a jest w odrzucanych wierszach, to bierzemy ys1+Ly jako podstawę do kolejnego sita.

Jako ciekawostkę mogę podać sito liczb utworzone poprzez trzykrotnie wybranie parzystych wierszy. Jego zaletą jest to, że wyrazy ys1 dla kolejnych kolumn n tworzą ciąg, którego elementy różnią się o wartość n/(1,5 + 0,5 * (-1)^n) oraz wyrazy ys1 odpowiadają kwadratom liczb Ly. Pozostałe wartości ys w danej kolumnie są w odległości Ly.strony: 1

Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt   drukuj