logowanie

matematyka » forum » forum zadaniowe - uczelnie wyższe » zadanie

Geometria, zadanie nr 1035

ostatnie wiadomości  |  regulamin  |  latex

AutorZadanie / Rozwiązanie

a1a1a1
postów: 28
2013-02-06 12:29:49

1. Dany jest trójkąt ABC. Punkty P, Q, R są środkami boków AB, BC i CA odpowiednio. Wskaż środek jednokładności odwzorowującej trójkąt ABC na trójkąt PQR i podaj jej skalę. Czy istnieją inne przekształcenia afiniczne odwzorowujące trójkąt ABC na trójkąt PQR ? Odpowiedź uzasadnij.

2. W trójkącie ABC punkt Gergonne'a (punkt przecięcia prostych wyznaczonych przez wierzchołki trójkąta i punkty styczności okręgu wpisanego z naprzeciwległymi bokami) pokrywa się ze środkiem okręgu wpisanego. Uzasadnij, że ten trójkąt jest równoboczny.

3. Uzasadnij, że w trójkącie prostokątnym dwusieczna kąta prostego jest jednocześnie dwusieczną kąta, którego ramionami są wysokość i środkowa poprowadzone z wierzchołka przy kącie prostym.

4. Podaj współrzędne punktu P = (0,0) w bazie afinicznej wyznaczonej przez punkty A = (1,0), B = (0,1), C = (-1,-1).


agus
postów: 2387
2013-02-08 23:38:18

3.

Narysuj trójkąt prostokątny i oznacz kąty ostre: przy "poziomej" przyprostokątnej x, przy "pionowej" 90-x.

Poprowadź dwusieczną kąta prostego i zaznacz kąty po 45.

Poprowadź wysokość z kąta prostego. Kąt między "pionową" przyprostokątną a wysokością wynosi x. Kąt między wysokością a dwusieczną wynosi 45-x.

Poprowadź środkową. Dzieli ona przeciwprostokątną na połowy i jest równa połowie przeciwprostokątnej. Zatem kąt między "poziomą" przyprostokątną a środkową wynosi x, a między środkową a dwusieczną wynosi 45-x.

Zatem dwusieczna poprowadzona z kąta prostego jest dwusieczną kąta między wysokością a środkową.

strony: 1

Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt   drukuj