logowanie

matematyka » forum » forum zadaniowe - uczelnie wyższe » zadanie

Algebra, zadanie nr 1181

ostatnie wiadomości  |  regulamin  |  latex

AutorZadanie / Rozwiązanie

kamilka12345
postów: 28
2013-03-11 13:55:54

Udowodnić, że funkcja $\varphi$:Q$\rightarrow C_{\infty}$ dana wzorem $\varphi$(q)= cos(2$\pi$q)+isin(2$\pi$q) dla q$\in$Q jest homomorfizmem grup. Wyznaczyć jego jadro i obraz


zorro
postów: 106
2013-03-15 05:48:05

Zbiór argumentów (pokrywa się tu z R) wraz z dodawaniem tworzy grupę (Q,+)
Tzn. dodawanie jest łączne, ma element neutralny (0), oraz każdy element q ma element przeciwny (-q).
Przeciwdziedziną Z danego odwzorowania jest zbiór liczb zespolonych o module równym jedności.
Zbiór Z wraz z mnożeniem liczb zespolonych też tworzy grupę (Z, *)
czyli mnożenie liczb zespolonych (a w szczególności liczb o module=1) jest łączne, ma element neutralny (1+i*0), każdy element ma odpowiedni element przeciwny ($\frac{1}{Z}$).
Aby dowieść homomorfizmu wystarczy sprawdzić czy dla każdych dwóch elementów z Q zachodzi:

$\varphi (q_{1}+q_{2})=\varphi (q_{1})*\varphi(q_{2})$

Prawa strona:
$P = (cos(2\pi q_{1})+isin(2\pi q_{1}))*(cos(2\pi q_{2})+isin(2\pi q_{2}))$
$P=cos(2\pi q_{1})*cos(2\pi q_{2})-sin(2\pi q_{1})*sin(2\pi q_{2}) + i(cos(2\pi q_{1})*sin(2\pi q_{2})+sin(2\pi q_{1})*cos(2\pi q_{2}))$
$P=cos(2\pi (q_{1}+q_{2}))+i*sin(2\pi (q_{1}+q_{2})) = L$
Widać, że jeśli wyjdziemy od strony lewej to też na podstawie własności funkcji trygonometrycznych dojdziemy do strony prawej warunku c.n.d.

Aby wyznaczyć jądro wystarczy znaleźć dla jakich q ze zbioru Q obraz elementu staje się elementem neutralnym w grupie (Z,*)

Elementem neutralnym jest (1+i*0) więc:
$\left\{\begin{matrix} cos(2\pi q)=1 \\ sin(2\pi q)=0 \end{matrix}\right.$

Stąd $2\pi q=2k\pi \Rightarrow q=k={0,\pm 1,\pm 2,...}$
Zatem jądrem homomorfizmu jest zbiór liczb całkowitych C.

Obrazem zbioru Q jest okrąg w płaszczyźnie zespolonej o promieniu równym 1 (moduły wszystkich liczb zespolonych przeciwdziedziny wynoszą 1) i środku w punkcie (0,0) układu.

Wiadomość była modyfikowana 2013-03-17 23:22:51 przez zorro

kamilka12345
postów: 28
2013-03-17 17:55:40

a nie mógłbyś tego po postu zapisać ,. bo ja naprawdę nie wiem o ci chodzi


zorro
postów: 106
2013-03-17 23:22:06

Dowód to dokładnie sprawdzenie powyższego warunku. Wszystko masz tam zapisane. (P=L i L=P)
Wyznaczenie jądra chyba też jest jasne. Jeśli "E" jest elementem neutralnym w zbiorze liczb zespolonych to szukamy takich q, dla których będzie
$\varphi (q)=E$
więc
$cos(2\pi q)+i*sin(2\pi q)=1+i0$
porównując część rzeczywistą i urojoną mamy układ równań jak powyżej i wyliczamy, że q=dowolnej liczbie całkowitej.
Rzeczywiście jeśli wstawisz np. q=1 będzie
$\varphi (q)=cos(2\pi)+i*sin(2\pi)=1+i0$

Kiedy szukamy obrazu, widać ze wzoru że są to liczby zespolone:
$\forall_{q\in Q}\varphi :q \rightarrow cos(2\pi*q)+i*sin(2\pi*q)$
część rzeczywista
$a=cos(2\pi*q)$
część urojona
$b=sin(2\pi*q)$
Moduł takiej liczby to:
$|z|=\sqrt{a^{2}+b^{2}}=\sqrt{cos^{2}(2\pi*q)+sin^{2}(2\pi*q)}=\sqrt{1}=1$
Dane przez odwzorowanie liczby zespolone są w postaci trygonometrycznej, więc argumentem jest kąt $2\pi*q$
Ponieważ q jest dowolną liczbą rzeczywistą więc i kąt jest dowolny. Zgodnie z przedstawieniem geometrycznym liczby zespolonej - para (a,b), widać że ramię kąta (równe modułowi czyli 1) zakreśla pełny obrót już dla q z przedziału <0,1>. Dalej już będą kolejne obroty.
Zatem:
$q\in <0,1> \Rightarrow 2\pi q \in<0, 2\pi>$
Wniosek
$\forall_{q\in Q}\varphi (q)=z\in Z \wedge |z|=1 \wedge Arg(z)\in R$
kamilka12345
postów: 28
2013-03-18 22:48:02

mógłbyś wyznaczyć obraz homomorfizmu i wytłumaczyć dlaczego jest on
tyle równy, a także napisać jaką obraz jest grupą i dlaczego właśnie taką


zorro
postów: 106
2013-03-21 16:51:54

Wszystko masz już napisane powyżej. Ale powtórzę raz jeszcze:
Grupy:

Q=(Q,+) gdzie:
$Q=R\space\space$ zbiór tożsamy ze zbiorem liczb rzeczywistych
$+$ : dodawanie w R czyli działanie dwuargumentowe, które spełnia 3 warunki istnienia grupy (wiemy, że dodawanie w R jest łączne, ma element neutralny = 0, każdy element q ma w tym zbiorze ement symetryczny =-q)

Z=(Z,*)gdzie:
$Z=Z-${$(0+i0)$} - zbiór tożsamy ze zbiorem liczb zespolonych z pominięciem 0.
$*$ : mnożenie w Z czyli działanie dwuargumentowe, które spełnia 3 warunki istnienia grupy (wiemy z podstawowych własności liczb zespolonych, że mnożenie w Z jest łączne, ma element neutralny = 1 =1+i0, każdy element z ma w tym zbiorze ement symetryczny =$\frac{1}{z}$, z=0 pominęliśmy przy definicji tej grupy)

Homomorfizm:
Przekształcenie $\varphi$ jest homomorfizmem grup gdyż zachodzi wzór, który podałem powyżej (to właśnie jest dowód).

Jądro:
$ker\varphi=${$q\in Q:\varphi (q)=E$}
stąd wynika, że jądrem będą wszystkie liczby q spełniające równanie:
$cos(2\pi q)+i*sin(2\pi q)=1+i*0$
co jest równoważne układowi równań:
$\left\{\begin{matrix} cos(2\pi q)=1 \\ sin(2\pi q)=0 \end{matrix}\right.$
skąd
$q={0,\pm 1,\pm 2, \pm 3 ... }$ - jest to zbiór liczb całkowitych
$ker\varphi=${$0,\pm 1,\pm 2, \pm 3 ... $}=C

Obraz:
$im\varphi =${$z\in Z:\exists_{q\in Q}\varphi (q)=z$}
stąd wynika, że szukamy po prostu przeciwdziedziny odwzorowania $\varphi$
Ze wzoru na odwzorowanie wynika ,że:
$im\varphi =${$z\in Z:|z|=1$}
ponieważ zawsze $\sqrt{cos^{2}\alpha + sin^2\alpha}=1$

Obraz $im\varphi$ jest PODGRUPĄ grupy (Z,*) zdefiniowanej powyżej, dlatego, że:
1.$im\varphi \subset Z$
2.$(im\varphi ,*)$ spełnia warunki istnienia grupy tzn:
- łączność (mnożenie liczb zespolonych jest łączne więc także mnożenie liczb zespolonych o module=1 jest łączne)
- istnieje element neutralny mianowicie E=(1+i*0), który należy do obrazu ($|(1+i0)|=1\Rightarrow E\in im\varphi$)
- każdy element obrazu ma element symetryczny, który też należy do tego obrazu mianowicie
$z'=\frac{1}{z}$
Ponieważ:
$\frac{1}{z}=\frac{1}{|z|}(cos\alpha+isin\alpha)=1(cos\alpha+isin\alpha)$
więc:
$|cos\alpha+isin\alpha|=\sqrt{cos^{2}\alpha+sin^{2}\alpha}=1\Rightarrow \frac{1}{z}\in im\varphi$

Można jeszcze dodać, że ponieważ mnożenie liczb zespolonych jest przemienne, to obraz stanowi także grupę Abelową, czyli przemienną.
Jaśniej już nie jestem w stanie tego podać. Przeczytaj wszystko uważnie, myślę, że załapiesz.

Wiadomość była modyfikowana 2013-03-22 02:59:40 przez zorro
strony: 1

Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt   drukuj