logowanie

matematyka » forum » forum zadaniowe - uczelnie wyższe » zadanie

Inne, zadanie nr 1323

ostatnie wiadomości  |  regulamin  |  latex

AutorZadanie / Rozwiązanie

pzkcrv
postów: 2
2013-05-13 18:58:01

Witam. Proszę o pomoc w rozwiązaniu zadań. Każde zadanie jest na wagę złota

Zadania

Zad.1. Budujący dom przewiduje koszt budowy na 500 tys. zł. Wciągu 8 lat zamierza uskładać w PKO 40% tej kwoty. Ile musi wpłacać na początku każdego roku, aby spełnić swoje zamierzenia, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 6%?

Zad.2. Przedsiębiorstwo planuje likwidację własnej kotłowni i budowę podłączenia do elektrociepłowni miejskiej. Według uzgodnień będzie to możliwe za 5 lat. Szacuje się koszt budowy podłączenia na 90 tys. zł. Jaką roczna kwotę płatną z dołu należy zadeklarować w NBP, aby zgromadzić potrzebny fundusz inwestycyjny, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 25%?

Zad.3. Co miesiąc wpłacano z dołu na konto PKO kwotę 1 tys. zł. Nominalna roczna stopa procentowa wynosi 6%, przy czym odsetki doliczane są co miesiąc. Wyznaczyć stan konta po dwóch latach.

Zad.4. Przewiduje się, że pewna inwestycja będzie przynosić co miesiąc przez dwa kolejne lata następujące dochody:

- po 20 tys. zł na początek każdego miesiąca pierwszego roku,

- po 30 tys. zł na koniec każdego miesiąca drugiego roku.

Jaka jest przyszła wartość tej inwestycji, jeżeli nominalna roczna stopa procentowa wynosi 24% i kapitalizacja jest miesięczna? Zakładamy, że po pierwszym roku zgromadzone środki są lokowane na lokacie oprocentowanej 6% w skali roku i kapitalizowane miesięcznie z dołu.

Zad.5.Na fundusz emerytalny wpłacano z końcem każdego miesiąca kwotę 50 zł. Roczna stopa procentowa wynosi 8% i kapitalizacja jest roczna. Ustalić wysokość zgromadzonego funduszu w ciągu 20 lat pracy.

Zad.6. Roczna stopa procentowa wynosi 8% i kapitalizacja jest roczna. Co trzy lata dokonujemy wpłaty z dołu w wysokości 500 zł. Wyznaczyć wartości oszczędności po a) 9 latach; b) 10 latach.

Zad.7. Co miesiąc wpłacano z dołu na konto PKO kwotę 100 zł. Nominalna roczna stopa procentowa wynosiła 6%, a kapitalizacja była kwartalna. Ustalić wartość oszczędności po dwóch latach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zad.8. Jaka jest przyszła oraz teraźniejsza wartość 10-letnich corocznych wkładów oszczędnościowych wpłacanych z góry w wysokości 500 zł, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 12% i kapitalizacja jest: a) roczna, b) kwartalna, c) dwuletnia?

Zad.9. Jakiej wysokości ma być roczny wkład z góry, aby po 7 latach systematycznego oszczędzania uzyskać kwotę 100 tys zł, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 24% i kapitalizacja jest ;

a) roczna,

b) miesięczna,

c) 7-letnia?

Zad.10.Na koniec każdego miesiąca wpłacano na książeczkę PKO kwotę 100 zł. Wyznaczyć wartość oszczędności po 3 latach, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 12%, a kapitalizacja jest

a) miesięczna,

b) roczna.


pzkcrv
postów: 2
2013-05-13 19:00:19

W 4 mi tylko wyszło 28463,94tumor
postów: 8070
2014-05-31 11:22:17

1.
Wpłacający wpłaca osiem razy, co roku, kwotę $x$.

Kwota z pierwszego roku da po ośmiu latach $x(\frac{106}{100})^8$, kwota z drugiego roku da (po siedmiu latach) $x(\frac{106}{100})^7$ i tak dalej, kwota ostatnia da po roku $x(\frac{106}{100})^1$.

Mamy zatem w sumie $x*S_8$, gdzie $S_8$ to suma $8$ początkowych wyrazów ciągu geometrycznego z $a_1=q=\frac{106}{100}$.
Wyliczamy sumę i wyznaczamy
$x=\frac{0,4*500000}{S_8}$

strony: 1

Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt   drukuj