logowanie

matematyka » forum » forum zadaniowe - uczelnie wyższe » zadanie

Algebra, zadanie nr 1325

ostatnie wiadomości  |  regulamin  |  latex

AutorZadanie / Rozwiązanie

attente
postów: 19
2013-05-15 19:27:42

1) Zortogonalizować metodą Grama-Schmidta podane wektory w odpowiednich przestrzeniach euklidesowych:

a) (2,1,3), (1,6,2) w przestrzeni $E^3$
b) (4,3,2,1), (4,3,2,0), (4,3,0,0) w przestrzeni $E^4$

2) Sprawdzić, ze podane zbiory wektorów są bazami ortogonalnymi lub ortonormalnymi w odpowiednich przestrzeniach euklidesowych i wyznaczyć współrzędne wskazanych wektorów w tych bazach:

a) $\vec{v1}$ = 91,3,-2), $\vec{v2}$ = (-1,1,1) , $\vec{v3}$ = (5,1,4) , $\vec{u}$ = (1,0,1) $\in$ $E^3$
b) $\vec{v1}$ = (1,1,1,1), $\vec{v2}$ = (3,-1,-1,-1) , $\vec{v3}$ = (0,2,-1,-1), $\vec{v4}$ = (0.0,1,-1) , $\vec{u}$ = (1,2,-3,2) $\in$$E^4$


tumor
postów: 8070
2014-05-31 17:18:04

Jeśli $\alpha$ jest kątem między wektorami $a$ i $b$, to łatwo zauważyć, że $|a|*cos\alpha$ jest długością rzutu wektora $a$ na wektor $b$.
Zatem $a-\frac{b}{|b|}*|a|*cos\alpha$ jest składową wektora $a$ prostopadłą do $b$.

Na tym pomyśle opiera się metoda Grama-Schmidta, możemy rozszerzyć ułamek mnożąc licznik i mianownik przez $|b|$, dostaniemy

$a-\frac{b}{|b|^2}*(a\circ b)$

Podstawiając możemy wziąć pierwszy wektor bez zmian,
$(2,1,3)$, natomiast z drugiego zostawić składową prostopadłą

$(1,6,2)*(1-\frac{2+6+6}{1+36+4})=(1,6,2)*\frac{27}{41}$


tumor
postów: 8070
2014-05-31 17:24:18

$ (4,3,0,0)$ zostawiamy bez zmian.

Od wektora $(4,3,2,0)$ odejmiemy składową równoległą do wektora wyżej,

$(4,3,2,0)-(4,3,0,0)*\frac{16+9}{16+9}=(0,0,2,0)$

Od wektora $(4,3,2,1)$ odejmiemy składowe równoległe do wcześniejszych wektorów.

$(4,3,2,1)-(4,3,0,0)*\frac{16+9}{16+9}-(0,0,2,0)*\frac{4}{4}=(0,0,0,1)$
tumor
postów: 8070
2014-05-31 17:32:43

2)
Ortogonalność sprawdzamy mnożąc skalarnie parami wektory, skoro mają być prostopadłe, to wymagamy wyników $0$.

Dla przykładu $(1,3,-2)\circ (-1,1,1)=-1+3+(-2)=0$
Analogicznie dwa pozostałe mnożenia dają $0$.

Ortonormalności nie dowiedziemy, bo w a) i b) wektory unormowane nie są. Unormowanie polegałoby na podzieleniu każdego wektora przez długość (czyli pomnożeniu go przez odwrotność jego długości), co w efekcie da wektor o tym samym kierunku i zwrocie, ale długości 1.

By wyznaczyć współrzędne wektora w bazie rozwiązujemy układ równań

$x \left[\begin{matrix} 1 \\ 3\\-2 \end{matrix}\right]
+y \left[\begin{matrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{matrix}\right]
+z \left[\begin{matrix} 5 \\ 1 \\ 4 \end{matrix}\right] =
\left[\begin{matrix} 1 \\ 0 \\1 \end{matrix}\right]$

Wektory ortogonalne są z konieczności niezależne, rozwiązanie istnieje i jest jedyne. Układ można rozwiązać metodą dowolną.

strony: 1

Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt   drukuj