logowanie

matematyka » forum » forum zadaniowe - uczelnie wyższe » zadanie

Analiza matematyczna, zadanie nr 1714

ostatnie wiadomości  |  regulamin  |  latex

AutorZadanie / Rozwiązanie

wowo098
postów: 1
2013-11-16 12:38:07

Proszę o pomoc w rozwiązaniu kilku zadań.

1) $ \lim_{n \to \infty } \left( \frac{n ^{2} }{n+1}\right) ^{n+3}$
2) $\lim_{n \to \infty } \left( n+1+n \cdot \cos \left( n\right) \right) ^{\frac{1}{2 n+n \cdot \sin \left( n\right) }}$

3) $ \lim_{n \to \infty } \sqrt[n]{4 ^{n} -3 ^{n} }$

4) $ \lim_{n \to \infty } \frac{1}{ \sqrt{n} } \left( \frac{1}{ \sqrt{1} + \sqrt{3} } + \frac{1}{ \sqrt{3} + \sqrt{5} }+...+ \frac{1}{ \sqrt{2 n-1}+ \sqrt{2 n+1} } \right)$

5) $ \lim_{n \to \infty } \left( 1- \frac{1}{4} \right) \cdot \left( 1- \frac{1}{9}\right) \cdot ... \cdot \left( 1- \frac{1}{n ^{2} } \right)$

W 3) wiem, że należy wykorzystać twierdzenie o 3 ciągach. Na całą resztę zadań nie mam zupełnie pomysłu.


abcdefgh
postów: 1255
2013-11-16 17:02:51

1)$ lim_{n\rightarrow \infty}(\frac{n^2}{n+1})^{n+3}$

Korzystamy z $ lim_{n\rightarrow \infty}(1+\frac{1}{n})^n=e$

$lim_{n\rightarrow \infty}(1-1+\frac{n^2}{n+1})^{n+3}=lim_{n\rightarrow \infty} (1+\frac{-n-1}{n+1}+(\frac{n^2}{n+1})^{n+3}=lim_{n\rightarrow \infty}(1+\frac{n^2-n-1}{n+1})^{n+3}=$

$lim_{n\rightarrow \infty}(1+\frac{1}{\frac{n+1}{n^2-n-1}})^{n+3}=lim_{n\rightarrow \infty}(1+\frac{1}{\frac{n+1}{n^2-n-1}})^{(n+3)*\frac{n+1}{n+3}} $

$lim_{n\rightarrow \infty} e^{(\frac{n+1}{n^2-n-1})*\frac{n+3}{\frac{n+1}{n^2-n-1}}}$

$lim_{n\rightarrow \infty}(\frac{n+3}{\frac{n+1}{n^2-n-1}})=lim_{n\rightarrow \infty} [(n+3)*\frac{n^2-n-1}{n+1}]=lim_{n\rightarrow \infty} (\frac{(n^2-n-1)(n+3)}{n+1})$


z rysunku widać że dąży do $\infty$
$lim_{n\rightarrow \infty} (\frac{(n^2-n-1)(n+3)}{n+1})=\infty$

Zatem $lim_{n\rightarrow \infty} e^{\infty}=\infty$
abcdefgh
postów: 1255
2013-11-16 17:14:02

3 )

$\lim_{n \to \infty } \sqrt[n]{4 ^{n} -3 ^{n} }$

$\sqrt[n]{4 ^{n} -3} \ge \sqrt[n]{4 ^{n} -3 ^{n}} \le \sqrt[n]{4 ^{n} }$

$\sqrt[n]{4 ^{n} -3} \mapsto 4$
$ \sqrt[n]{4 ^{n} } \mapsto 4$ więc
$\sqrt[n]{4 ^{n} -3 ^{n}} \mapsto 4$


abcdefgh
postów: 1255
2013-11-16 17:56:40

2)
$\lim_{n \to \infty } \left( n+1+n \cdot \cos \left( n\right) \right) ^{\frac{1}{2 n+n \cdot \sin \left( n\right) }}$

$\lim_{n \to \infty } (\frac{1}{2n+n*sin(n)})=0$

$lim_{n \rightarrow \infty}$$lim_{n \rightarrow \infty}(n+1+n*cos(n))^{0}=1$tumor
postów: 8070
2013-11-19 10:01:15

1. Prościej!!!!!

$\lim_{x \to \infty}\left( \frac{n^2}{n+1} \right)^{n+3}$

Jeśli w przykładzie nie ma literówki (np czy nie powinno być $n^2$ w mianowniku?) to rozwiązanie ogranicza się do zauważenia, że dla $n\ge 3$ mamy $2<\frac{n^2}{n+1}$

(co się dowodzi dla dzieci. $n^2\ge 3n \ge 2n+n \ge 2n+3 > 2 (n+1)$ )

A skoro mamy oczywistą granicę $\lim_{x \to \infty}2^{n+3}=\infty$, to tym bardziej każdy ciąg o odpowiednich wyrazach większych ma tę samą granicę w $\infty$.


tumor
postów: 8070
2013-11-19 10:10:54

2.

$1 \le 1 +n +ncos(n) \le 2n+1 \le 3n$

$\frac{1}{3n} \le \frac{1}{2n+sin(n)} \le \frac{1}{n}$

Z tw. o trzech ciągach

$1 \le (1 +n +ncos(n))^\frac{1}{2n+sin(n)} \le (3n)^\frac{1}{n}$

Granica wyrażenia prawego przy $n\to \infty$ jest równa $1$.


tumor
postów: 8070
2013-11-19 10:16:47

3.
Zastosowanie tw. o trzech ciągach wymaga nierówności w obie strony, a nie

$\ge a_n \le$

Poprawnie to na przykład:

$\sqrt[n]{4^n-\frac{3}{4}4^n} \le \sqrt[n]{4^n-3^n}\le \sqrt[n]{4^n}$

$\lim_{n \to \infty}\sqrt[n]{4^n}=4$
$\lim_{n \to \infty}\sqrt[n]{4^n-\frac{3}{4}4^n}=
\lim_{n \to \infty}\sqrt[n]{\frac{1}{4}4^n}=
\lim_{n \to \infty}\sqrt[n]{\frac{1}{4}}*\lim_{n \to \infty}\sqrt[n]{4^n}=1*4=4$


tumor
postów: 8070
2013-11-19 18:42:10

4)

Przekształcamy sobie nieco wyrażenia, zauważamy, że to, co liczymy, jest równe

$\frac{1}{\sqrt{n}}(\frac{\sqrt{3}-\sqrt{1}}{(\sqrt{3}+\sqrt{1})(\sqrt{3}-\sqrt{1})}+\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})}+...\frac{\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n-1}}{(\sqrt{2n+1}+\sqrt{2n-1})(\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n-1})})$

Tu w nawiasie mianowniki są wszystkie równe 2, więc można wyłączyć je przed nawias, a wtedy w nawiasie się poredukuje prawie wszystko, dostajemy

$\frac{1}{2\sqrt{n}}(\sqrt{2n+1}-\sqrt{1})$
o oczywistej granicy $\frac{\sqrt{2}}{2}$


tumor
postów: 8070
2013-11-19 18:48:34

5)

Tu też zapisujemy rzecz tak, by było lepiej widać.

Mamy
$(\frac{1*3}{2^2})(\frac{2*4}{3^2})(\frac{3*5}{4^2})(\frac{4*6}{5^2})...(\frac{(n-2)(n)}{(n-1)^2})(\frac{(n-1)(n+1)}{n^2})$

co po skróceniu wszystkiego, co się tu da skrócić, da

$\frac{1}{2}*1*1*1*...*1*\frac{n+1}{n}=\frac{n+1}{2n}$

o oczywistej granicy $\frac{1}{2}$

strony: 1

Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt   drukuj