logowanie

matematyka » forum » forum zadaniowe - uczelnie wyższe » zadanie

Statystyka, zadanie nr 508

ostatnie wiadomości  |  regulamin  |  latex

AutorZadanie / Rozwiązanie

kuciapa
postów: 1
2012-09-04 11:54:28

MOŻE MA KTOŚ OCHOTĘ ROZWIĄZAĆ KILKA ZADANEK? ;)


1.W celu oszacowania rożnic uzyskiwanych na zawodach sportowych zawodników wylosowano spośród jego wyników niezależnie n=10 otrzymano w (m):
16,02
15,86
16,33
16,42
16,11
16,23
16,32
16,67
16,08
15,96
Przyjmując współczynnik ufności 0,90 oszacować metodą przedziałową odchylenie standardowe wyników.

2.Bank udzielający kredytu osobom indywidualnym, uznał, że wartości miesięcznych pożyczek klientów tego banku mają rozkład normalny ze średnią wynoszącą 280 zł oraz x-20 zł. Jaki % klientów omawianego banku zasięga kredyty wynoszące więcej niż 275 zł miesiecznie?

3.W pewnym zakładzie dla 16 losowo wybranych pracowników otrzymano średni wiek 33 lata i odchylenie standardowe 4 lata. Zakładając, ze wiek pracowników ma rozkład normalny, czy można uznać, że przeciętny wiek pracownika w tym zakładzie jest istotnie wyższy niż 30 lat? Alfa=0,01

4.W celu sprawdzenia hipotezy, że zachorowalność na miażdżycę jest taka sama w środowisku miejskim jak i wiejskim, pobrano próby losowe. W grupie 800 osób wylosowano z miast 60 przypadków zachorowalności na miażdżycę, wśród 1200 osób mieszkajacych na wsi odnotowano również 60 przypadków tej choroby. Alfa=0,05. Zweryfikuj postawioną hipotezę.

5.dla danych pobranych z 2-wymiarowej populacji, w której badaniu podlegały cechy X i Y:

x1: 4; 7; 2,5; 5; 2; 8,5; 2; 10; 6; 3
x2: 5,5; 7; 3; 6; 1; 7; 2; 7,5; 6,5; 4,5

a). zbudować diagram korelacji
b)wyznaczyć średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe x i y
c)wyznaczyć współczynnik korelacji Pearsona
d)wyznaczyć równanie prostej regresji


strony: 1

Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt   drukuj