logowanie

matematyka » forum » forum zadaniowe - uczelnie wyższe » zadanie

Zadania tekstowe, zadanie nr 5708

ostatnie wiadomości  |  regulamin  |  latex

AutorZadanie / Rozwiązanie

niesmiala
postów: 2
2018-04-03 11:49:52


28. Zyski ze sprzedaży 4 rodzajów wyrobów (A, B, C, D) w zależności od
koniunktury gospodarczej ( I – recesja, II – lekki kryzys, III – stagnacja,
IV – niewielki wzrost, V – silny wzrost) są przedstawione w poniższej tabeli.
Na podstawie czterech poznanych reguł decyzyjnych (gry z naturą) określ wyrób,
którego produkcja będzie najbardziej opłacalna.

I II III IV V
A 1 3 5 6 9
B 0 1 2 4 10
C 1 4 7 7 8
D 5 6 6 4 2

29. Określ wartości Shapley’a dla liczby głosów ugrupowań politycznych w sejmiku
a) (21, 16, 8, 3; 25); b) (22, 15, 8, 3; 25); c) (20, 17, 8, 3; 25). Czyli większością wygrywającą jest ponad 50%.

1. Dany jest zbiór zadań z ograniczeniami kolejnościowymi. Narysuj dwa grafy (uproszczony i zwykły), schemat Gantta, określ ścieżkę krytyczną. Dla 2, 3, ... itd. pracowników przeanalizuj ten projekt ze względu na alokację zasobów. Od jakiej liczby pracowników zwiększenie ich liczby nie spowoduje skrócenia momentu zakończenia ostatniego zadania?
a)
Zadanie Poprzednik Czas
A - 2
B - 5
C A 3
D A 1
E B 3
F C, D 5
G E 1
H E 4
I F, G 2
J I, H 1

b)
Zadanie Poprzednik Czas
A - 3
B A 2
C A 3
D A 2
E B, C 8
F D 1
G - 2
H G 1
I G 3
J H, I 2
K F, J 4
L E, K 3

c)
Zadanie Poprzednik Czas
A - 3
B - 3
C A 5
D A 4
E B 2
F C 2
G C 6
H D, E 2
I H, G 7
J F 3
K I, J 3


2. Przeprowadź analizę PERT dla danych zebranych w poniższej tabeli. Jakie są prawdopodobieństwa, że termin ukończenia ostatniego zadania nie przekroczy 20, 17, 15, 13, 11, 8 dni?

Zadanie Poprzednik a m b
A - 2 3 4
B - 2 2 2
C A 3 5 7
D B 2 4 6
E B 5 6 7
F C, D 2 4 6
G E 1 3 5
H E 3 7 11
J F, G, H 1 1 1

3. Przeprowadź analizę czasowo – kosztową (CPM - Cost) dla poniższego przykładu. Jaka jest początkowa (dla czasów normalnych), a jaka najkrótsza możliwa do osiągnięcia droga krytyczna? Jaki jest przyrost kosztów wartościowy
i procentowy, a jaki spadek czasu wykonania projektu?

Zadanie Poprzednik tn tgr Kn Kgr
A - 4 3 20 25
B A, J 8 5 25 34
C B 6 5 30 36
D - 4 2 15 19
E D 6 6 25 25
F E 7 5 20 22
G C, F 3 3 40 40
J - 5 4 15 16


1. Trzy gospodarstwa rolne dostarczają do trzech punktów skupu pszenicę w następujących ilościach: gospodarstwo 1 – 100 ton, drugie – 250 ton, trzecie – 50 ton. Punkty skupu mogą przyjąć następujące ilości pszenicy: A – 150 t, B – 100 t, C – 150 t. Jednostkowe koszty transportu (w zł za tonę) podane są w tabeli.
Wyznaczyć wielkości dostaw z poszczególnych gospodarstw do punktów skupu, tak aby łączny koszt transportu był minimalny. Podać wielkość kosztu minimalnego.

Gospodarstwa Punkty skupu
A B C
1 50 100 100
2 150 200 50
3 20 100 20

2. Cztery zakłady dziewiarskie (o zapotrzebowaniu kolejno 600, 500, 400 i 700 kg włóczki miesięcznie) zaopatrują się we włóczkę w trzech hurtowniach mających na składzie odpowiednio 1200, 800 i 1000 kg. Jednostkowe koszty transportu między hurtowniami i zakładami zestawiono w tabeli.
Włóczka, która nie została sprzedana, będzie magazynowana w hurtowniach, przy czym jednostkowe koszty magazynowania wynoszą odpowiednio 2, 1 i 2 zł.
Podać plan zaopatrywania się we włóczkę, minimalizujący łączne koszty transportu i magazynowania.

Hurtownie Zakłady
Z1 Z2 Z3 Z4
H1 6 4 3,5 5
H2 5,5 4,5 4,5 4
H3 5 8,5 2,5 8

3. Trzy cementownie (C1, C2, C3) o zdolnościach produkcyjnych 900 ton, zaopatrują w cement cztery składy materiałów budowlanych (S1, ... , S4) o zapotrzebowaniach odpowiednio 500, 600, 700 i 800 ton. Jednostkowe koszty produkcji w poszczególnych cementowniach wynoszą 105, 100 i 110 zł za tonę, a koszty transportu 1 t cementu z cementowni do składu są podane w tabeli. Zakładając, że cementownie będą produkować tylko tyle, ile potrzebują odbiorcy, należy opracować plan produkcji i transportu cementu, optymalny z punktu widzenia łącznych kosztów produkcji i transportu.
Czy rozwiązanie ulegnie zmianie, jeśli za kryterium przyjmiemy minimalizację wyłącznie kosztów transportu?

Dostawcy Odbiorcy
S1 S2 S3 S4
C1 8 8 6 5
C2 8 4 2 3
C3 4 7 6 4

strony: 1

Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt   drukuj