logowanie

matematyka » forum » forum zadaniowe - uczelnie wyższe » zadanie

Logika, zadanie nr 660

ostatnie wiadomości  |  regulamin  |  latex

AutorZadanie / Rozwiązanie

323232
postów: 22
2012-11-18 16:03:39

1) w zbiorze A = {-6,3,8,25} dana jest relacja R okreslona wzorem aRb$\iff$3|(a-b) dla a,b$\in$A
a) wykazac, ze R jest relacja rownowaznosci w zbiorze A. wyznaczyc zbior ilorazowy A/R
b) okreslic w zbiorze A relacje rownowaznosci S taka, ze S$\neq$R i ===
A/S =3 te kreski maja byc nad A/S
2) Funkcja f: R--->$R^{2}$ jest okreslona wzorem
f(x) = (x-1,3x+1)
dla x$\in$R. Sprawdzic czy funkcja f jest surjekcja, injekcja. wyznaczyc funkcje f$\circ$f

3) w zbiorze A dana jest relacja R:
a) A = {a,b,c,d}, R={<a,a>,<b,b>,<c,c>,<d,d>,<a,b>,<a,c>,<a,d>,<b,a>,<b,c>,<b,d>,<c,a>,<c,b>,<c,d>,<d,a>,<d,b>,<d,c>}

b) A = {a,b,c,d,e,f,g}, R={<a,b>,<a,c>,<b,d>,<b,e>,<c,f>,<c,g>}

c) A={a,b,c,d,e,f}, R={<a,a>,<a,b>,<b,c>,<c,d>,<d,e>,<e,f>,<f,f>}

d) A={a,b,c,d,e,}, R={<a,b>,<a,c>,<a,d>,<a,e>,<c,d>,<c,e>}

Narysowac tabelke i graf relacji R. Jakie wlasnosci ma relacja R ?

4) Niech P oznacza zbior wszystkich prostych na plaszczyznie euklidesowej E. W zbiorze P okreslamy relacje R przecinania sie prostych nastepujaco : aRb$\iff$ $\exists$ M $\in$ E (a$\cap$b = {M}) wiem, ze tu powinny byc kwadratowe nawiasy, ale potem wychodzi mi zuplenie co innego w podgladzie

dla a,b$\in$P. Zbadac wlasnosci relacji R.
tumor
postów: 8070
2012-11-18 17:07:53

1)
a) relacja jest
- zwrotna bo $3|(a-a)$
- symetryczna, bo jeśli $3|(a-b)$ to $3|(b-a)$
- przechodnia, bo jeśli $3|(a-b)$ i $3|(b-c)$, to
$a-b=3k$
$b-c=3l$
$a-c=a-b+b-c=3k+3l=3(k+l)$
czyli $3|(a-c)$
zatem jest to relacja równoważności


Zbiór ilorazowy to zbiór klas abstrakcji, a klasy abstrakcji są takie
$[-6]=[3]=\{-6,3\}$
$[8]=\{8\}$
$[25]=\{25\}$b) na przykład $aSb\iff 5|(a-b)$

$[-6]=\{-6\}$
$[8]=[3]=\{3,8\}$
$[25]=\{25\}$

Relację można też zadać wprost klasami abstrakcji, w zadaniu chcą tylko, by były 3 klasy abstrakcji, więc na przykład:

$[3]=\{3\}$
$[8]=\{8\}$
$[-6]=[25]=\{-6,25\}$
Dla takiej relacji wzór, choć zasadniczo zbędny, też się da znaleźć, możesz szukać :)
tumor
postów: 8070
2012-11-18 17:20:42

2)
$f$ jest iniekcją, bo jeśli $x\neq y$, to $x-1\neq y-1$, więc i $(x-1,3x+1)\neq (y-1,3y+1)$

$f$ nie jest suriekcją, bo na przykład $(1,1)$ nie jest wartością funkcji dla żadnego $x$
($x$ musiałby być z jednej strony równy $2$, z drugiej strony równy $0$, co niemożliwe.)

Składać się nie da tak bezpośrednio, bo się zbiory nie zgadzają, jak zrozumiesz wyrażenie (a,b)-1 albo 3(a,b)+1? Można coś pokombinować, ale wyjaśnij, o co chodzi.


tumor
postów: 8070
2012-11-18 18:06:12

3. a) jest zwrotna, symetryczna i przechodnia (zatem jest relacją równoważności), ponadto jest spójna

b) nie jest zwrotna, bo $<a,a>\notin R$
jest przeciwzwrotna,
nie jest symetryczna, jest asymetryczna, bo nie zachodzi dla żadnego $x,y$ jednocześnie $<x,y>\in R$ i $<y,x>\in R$,
nie jest przechodnia, bo $<a,b>,<b,d>\in R$, ale $<a,d>\notin R$, nie jest spójna

c) nie jest zwrotna, nie jest przeciwzwrotna, bo $<a,a>\in R$, ale $<b,b>\notin R$,
nie jest symetryczna, nie jest asymetryczna, jest antysymetryczna, bo jeśli $xRy$ i $yRx$, to $x=y$, dla $x,y\in A$,
nie jest przechodnia, nie jest spójna

d) nie jest zwrotna, jest przeciwzwrotna, nie jest symetryczna, jest asymetryczna, nie jest spójna, jest przechodnia,


Nie rysuję tabelek i grafów, bo to na forum uciążliwe, a w zeszycie łatwe :P


tumor
postów: 8070
2012-11-18 18:16:16

4.
Proste są w relacji, gdy maja dokładnie jeden punkt wspólny.

a) relacja nie jest zwrotna, jest przeciwzwrotna.
Prosta a\in P ma zawsze więcej niż jeden punkt wspólny sama z sobą,
$\neg\exists_{M\in E} (a\cap a=\{M\})$

b) relacja jest symetryczna, jeśli
$\exists_{M\in E} (a\cap b=\{M\})$ to zarazem
$\exists_{M\in E} (b\cap a=\{M\})$

c) relacja nie jest przechodnia.
Jeśli $aRb$ (a istnieją takie proste), to z powyższego $bRa$, ale z tego nie wynika, że $aRa$

d) relacja nie jest spójna, niekoniecznie dla $a\neq b$ zachodzi $aRb$ lub $bRa$ (dla prostych równoległych rozłącznych nie zachodzi)

strony: 1

Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt   drukuj