logowanie


matematyka » analiza » funkcje » rodzaje funkcji » funkcje cyklometryczne

Funkcje cyklometryczne (kołowe)

Funkcje cyklometryczne to funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych, określone na zbiorze będącym zbiorem wartości danej funkcji trygonometrycznej określonej na zbiorze, na którym jest różnowartościowa.

Funkcją odwrotną do funkcji sin(x) w przedziale, w którym jest różnowartościowa jest funkcja arcsin(x).
y = arcsin(x) ⇔ x = sin(y)
Dziedziną funkcji arcus sinus jest zbiór <-1; 1>

Funkcją odwrotną do funkcji cos(x) w przedziale, w którym jest różnowartościowa jest funkcja arccos(x).
y = arccos(x) ⇔ x = cos(y). Dziedziną funkcji arcus sinus jest zbiór <-1; 1>

Funkcją odwrotną do funkcji tg(x) w przedziale, w którym jest różnowartościowa jest funkcja arctg(x).
y = arctg(x) ⇔ x = tg(y).
Dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych.

Funkcją odwrotną do funkcji ctg(x) w przedziale, w którym jest różnowartościowa jest funkcja arctg(x).
y = arcctg(x) ⇔ x = ctg(y).
Dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych.

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt