logowanie


matematyka » problem » konkursy » nr 122 » zadania » zadanie 1

Konkurs nr 122

problem

informacje  |  zadania  |  ranking  |  ostatnie zgłoszeniaIraq 91

  zgłoszenia   rozwiązania

Znajdź wszystkie wielomiany [tex]f(x)=x^n+a_1x^{n-1}+...+a_{n-1}x+a_n[/tex] spełniające warunki:
1) wszystkie współczynniki są równe 1 lub -1
2) wszystkie pierwiastki wielomianu są rzeczywiste

Jako odpowiedź podaj uporządkowany leksykograficznie ciąg współczynników kolejnych wielomianów, które spełniają założenia zadania, każdy wielomian w osobnym rzędzie. Np: jeśli uważasz, że rozwiązaniem są wielomiany [tex]x^4-x^3-x^2-x-1[/tex] i [tex]x^4+x^3-x^2+x+1[/tex] to odpowiedzią jest
1,-1,-1,-1,-1
1,1,-1,1,1
W przypadku wielomianów o różnych stopniach najpierw podaj wielomian niższego stopnia.

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt