logowanie


matematyka » geometria » planimetria » figury geometryczne » łamana

Łamana

Wśród linii wyróżniamy proste, łamane i krzywe. Linia, która nie jest prostą, ale składa się z prostych części, nazywa się łamaną.

Łamaną nazywamy figurę geometryczną, która jest sumą skończonej liczby odcinków takich, że każde dwa kolejne mają wspólny koniec oraz:
- każde dwa kolejne odcinki i tylko dwa kolejne odcinki mają wspólny koniec,
- żadne dwa następujące po sobie odcinki nie są zawarte w jednej prostej.

linia łamana

Odcinki łamanej nazywamy jej bokami, a ich końce wierzchołkami łamanej.

Jeśli początek pierwszego boku pokrywa się z końcem ostatniego, to łamaną nazywamy zamkniętą, w przeciwnym razie mówimy, że łamana jest otwarta.
Jeżeli boki łamanej nie przecinają się (nie mają punktów wspólnych poza wierzchołkami), to łamaną nazywamy zwyczajną, jeśli zaś boki łamanej przecinają się to łamaną taką nazywamy wiązaną.

Łamana zwyczajna otwarta
łamana otwarta

Łamana zwyczajna zamknięta
łamana zamknięta

Łamana wiązana
łamana wiązana

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt