logowanie


matematyka » analiza » funkcje » własności funkcji » miejsca zerowe funkcji

Miejsca zerowe funkcji

Miejscem zerowym funkcji y = f(x) nazywamy tę wartość argumentu x, dla której zachodzi równość f(x) = 0.

Miejsca zerowe funkcji y = f(x) wyznaczamy rozwiązując równanie f(x) = 0,  gdzie xDf. Każde rozwiązanie powyższego równania należące do dziedziny, jest miejscem zerowym funkcji f.

Bardzo upraszczając można określić miejsca zerowe jako punkty przecięcia się wykresu funkcji f z osią OX w prostokątnym układzie współrzędnych.

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt