logowanie


matematyka » algebra » logika matematyczna » rachunek funkcyjny » prawa rachunku funkcyjnego

Prawa rachunku funkcyjnego

Z danych funkcji zdaniowych możemy budować nowe funkcje zdaniowe lub zdania poprzez stosowanie funktorów zdaniotwórczych oraz kwantyfikatorów. Schematy funkcji zdaniowych i zdań prawdziwych zbudowanych za pomocą funkcji zdaniowych i kwantyfikatorów o tej własności, ze prawdziwość ich wynika ze struktury nazywamy prawami lub tautologiami rachunku funkcyjnego.

Jeśli A jest prawem rachunku zdań, to podstawiając w A za zmienne zdaniowe dowolne funkcje zdaniowe lub zdania zbudowane z funkcji zdaniowych za pomocą funktorów zdaniotwórczych i kwantyfikatorów otrzymujemy funkcję zdaniową lub zdanie prawdziwe.

Prawa rachunku funkcyjnego

Prawo dictum de omni: ∀x w(x) ⇒ w(y),   yX

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt