logowanie


matematyka » algebra » logika matematyczna » rachunek funkcyjny

Rachunek funkcyjny

Rachunek funkcyjny pojawiał się w drugiej połowie XIX wieku, sformułowany przez amerykańskiego matematyka C. S Peirce'a. Często w matematyce używamy zwrotów: dla każdej liczby naturalnej ... albo istnieje liczba rzeczywista, taka że ..., które odgrywają ważną rolę w formułowaniu twierdzeń i definicji matematycznych. Słowa istnieje oraz dla każdego w matematyce zapisuje się symbolicznie za pomocą tzw. kwantyfikatorów.

Kwantyfikatory
Prawa rachunku funkcyjnego

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt