logowanie


matematyka » algebra » algebra zbiorów » działania na zbiorach » różnica zbiorów

Różnica zbiorów

Różnicę zbiorów A i B nazywamy zbiór, złożony z tych i tylko tych elementów, które należą do zbioru A i nie należą do zbioru B.

Różnicę zbiorów A i B oznaczamy A\B. Z definicji różnicy zbiorów wynika, że xA\B wtedy i tylko wtedy, gdy x jest elementem zbioru A i nie jest elementem zbioru B.

Warunek konieczny i dostateczny na to, aby xA\B zapisujemy w sposób następujący: (xA\B) ⇔ (xAxB).

Różnicę zbiorów A\B można przedstawić graficznie jako obszar zacieniowany: roznica zbiorów

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt