logowanie


matematyka » analiza » funkcje » sposoby określania funkcji

Sposoby określania funkcji

Funkcję możemy przedstawić za pomocą:
    - opisu słownego
    - tabelki
    - wzoru
    - grafu
    - zbioru par uporządkowanych
    - wykresu

Opis słowny

Mamy daną funkcję określoną opisem słownym:
Dane są zbiory X = {-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4} i Y = {0, 1, 4, 9, 16}, wówczas każdej liczbie ze zbioru X przyporządkowujemy kwadrat tej liczby.

Określenie za pomocą tabelki

x -2 -1 0 1 2 3 4
y 4 1 0 1 4 9 16

Określenie za pomocą wzoru

y = x2,   dla x∈ {-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4}
Używa się również zapisu f(x) = x2, lub f: xx2.

Określenie za pomocą grafu

określenie funkcji za pomocą grafu

Przedstawienie funkcji w postaci grafu nie jest wygodne, gdyż przyporządkowanie wraz ze zwiększającą się liczbą argumentów staje się nieczytelne.

Określenie za pomocą zbioru par uporządkowanych

{(-2,4), (-1,1), (0,0), (1,1), (2,4), (3,9), (4,16)}
Takie określenie funkcji również jest niewygodne dla większej ilości argumentów.

Określenie za pomocą wykresu

określenie funkcji za pomocą wykresu

Określenie funkcji za pomocą wykresu jest bardzo wygodne, możemy szybko odczytać wiele różnych informacji o danej funkcji.

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt