logowanie


matematyka » geometria » planimetria » figury geometryczne » wielokąty » czworokąty » deltoid

Deltoid

Deltoidem nazywamy czworokąt posiadający dwie pary boków sąsiednich równych, w którym żadne dwa boki nie są wzajemnie równoległe.

deltoid
Ob = 2a + 2b
P=12 d1·d2
P = a · b · sinαWłasności
    - kolejne boki są równe,
    - kąty między różnymi bokami są równe,
    - przekątne są prostopadłe,
    - przekątna d2 dzieli deltoid na dwa trójkąty równoramienne.

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt