logowanie


matematyka » arytmetyka » zbiory liczbowe » liczby wymierne » ułamki dziesiętne » działania

Działania na ułamkach dziesiętnych

Wszystkie działania na ułamkach dziesiętnych można wykonywać sposobem pisemnym, bardzo podobnie jak działania wykonywane na liczbach naturalnych. Zmiany dotyczą właściwie tylko sposobu podpisywania i ustawienia przecinka (kropki) w wyniku.

Dodawanie i odejmowanie ułamków sposobem pisemnym

Dodając lub odejmując liczby dziesiętne, zwracamy uwagę, aby przecinek był pod przecinkiem, jedności pod jednościami, części dziesiąte pod częściami dziesiątymi itd. Dodajemy ułamki tak, jakby przecinka w ogóle nie było. Przecinek w wyniku wpisujemy w tym samym miejscu, w którym występował w dodawanych lub odejmowanych liczbach. W przypadku odejmowania, jeżeli odjemna ma mniej cyfr po przecinku niż odjemnik, rozszerzamy ułamek uzupełniając brakujące cyfry zerami.

 Przykłady
 a). 0,514 + 0,18 = 0,694
 b). 0,678 - 0,25 = 0,428
 c). 0,52 - 0,163 = 0,357

 a) 0,514  b) 0,678   c) 1,520
  + 0,180   - 0,250    - 0,163
   0,694	  0,428     0,357

Mnożenie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym

Mnożąc ułamki podpisujemy je w taki sposób, aby ostatnia cyfra jednego ułamka była pod ostatnią cyfrą drugiego ułamka. Mnożymy w ten sam sposób, jak w przypadku liczb naturalnych, a w wyniku oddzielamy przecinkiem tyle cyfr końcowych, ile było łącznie po przecinku w obu czynnikach. Ponieważ mnożenie jest przemienne, podczas mnożenia można liczbę z większą liczbą cyfr umieścić nad liczbą z mniejszą liczbą cyfr.

 Przykłady
a). 0,5 · 0,23 = 0,115 b). 1,47 · 3 = 4,41 c). 3,14 · 0,25 = 0,785 a) 0,23 b) 1,47 c) 3,14 · 0,5 · 3 · 0,25 0,115 4,41 0,7850

Test - działania na ułamkach dziesiętnych

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt