logowanie


matematyka » geometria » planimetria » figury » pola figur » jednostki

Jednostki pola

Pole powierzchni mierzymy jednostkami miary pola, którymi są kwadraty jednostkowe. Taką jednostką może być kratka w zeszycie, ma ona kształt kwadratu. Ogólnie jednostką pola jest każdy kwadrat, jednak najczęściej używane są:
1 mm2 (milimetr kwadratowy - kwadrat o boku 1 milimetra),
1 cm2 (centymetr kwadratowy- kwadrat o boku 1 centymetra),
1 dm2 (decymetr kwadratowy - kwadrat o boku 1 decymetra),
1 m2 (metr kwadratowy - kwadrat o boku 1 metra),
1 km2 (kilometr kwadratowy - kwadrat o boku 1 kilometra),
1 a (ar - kwadrat o boku 10 metrów),
1 ha (hektar - kwadrat o boku 100 metrów).


1 cm2 = 100 mm2
1 dm2 = 100 cm2 = 10 000 mm2
1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2 = 1 000 000 mm2
1 km2 = 1 000 000 m2 = 10 000 a = 100 ha
1 a = 100 m2
1 ha = 100 a = 10 000 m2

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt