logowanie


matematyka » geometria » planimetria » figury geometryczne » pola figur płaskich

Pola i obwody figur płaskich

Obwód i pole powierzchni są pojęciami, których często używamy w życiu codziennym. Obwód wielokąta to suma długości jego wszystkich boków. Aby znaleźć obwód wielokąta, nie musimy korzystać z żadnego wzoru, wystarczy zmierzyć jego wszystkie boki, a następnie otrzymane długości dodać.
Pole powierzchni figury jest to miara, przyporządkowująca danej figurze nieujemną liczbę charakteryzującą jej rozmiar. Pole powierzchni figury, to ilość kwadratów jednostkowych pokrywających tę figurę.

Jednostki długości
Jednostki pola

Test wyboru


Wzory na pola i obwody podstawowych figur geometrycznych

Trójkąt


Ob = a + b + c
P=12ah
P=p(p-a)(p-b)(p-c),    gdzie p=12(a+b+c), (wzór Herona)
P=12absinγ=12bcsinα=12acsinβ


Kwadrat
kwadrat
Ob = 4a
P = a2
P=12d2
d=a2


Prostokąt
prostokąt
Ob = 2a + 2b
P = a · b
d=a2+b2Równoległobok
równoległobok
Ob = 2a + 2b
P = a · h = a · b · sinα
P=12d1·d2·sinγRomb
romb
Ob = 4a
P = a · h = a2 · sinα
P=12d1·d2


Trapez
trapez

Ob = a + b + c + d
P=12(a+b)·h
Deltoid
deltoid
Ob = 2a + 2b
P=12d1·d2
P = a · b · sinαKoło
koło
r - promień koła,     π = 3,1415...

P = πr2
Ob = 2πr


© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt