logowanie


matematyka » geometria » planimetria » figury geometryczne » kąty » kąty przyległe

Kąty przyległe i wierzchołkowe

W wyniku przecięcia się dwóch prostych powstają dwie pary kątów. Dwa kąty, które sąsiadują ze sobą nazywamy kątami przyległymi, natomiast kąty, które nie sąsiadują ze sobą nazywamy kątami wierzchołkowymi.

Kąty przyległe

Kąty przyległe, to kąty wypukłe, które mają jedno ramię wspólne, a pozostałe dopełniają się do prostej.

kąty przyległe

Suma kątów przyległych równa jest kątowi półpełnemu: α + β = 180°

Kąty wierzchołkowe

Kąty wierzchołkowe, to dwa kąty o wspólnym wierzchołku, takie, że przedłużenia ramion jednego kąta są ramionami drugiego.

kąty wierzchołkowe

Kąty wierzchołkowe są równej miary: α = β, γ = δ.

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt